Тест по български език - 1

1. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката симфония - композитор? а)стихотворение - поема б) роман - писател в)училище - учител г)палка - диригент 2. В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка? а)Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество за, което се смята, че понижава кръвната захар.

Тест по български език - 2

1. В кое от изреченията има пунктуационна грешка? а)Който говори много все ще каже нещо, което не е трябвало да каже. б)Заслужава голямо уважение този, който може с твърдост да понесе нещастието. в)Искате ли да мислят добре за вас, не говорете само добро за себе си. г)Учтивостта не струва нищо, а може да купи всичко. 2. В кой от подчертаните изрази е допусната грешка? Мястото на наказания футболист (1) ще бъде заето от младият нападател (2), който се представи много добре в последния мач (3) на отбора (4).

Тест по български език - 3

1. При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката сокол – ястреб: а)лъв – пантера б)оазис – вода в)роза – цвете г)храст – бодли 2. При коя от двойките думи има същото смислово съотношение както при двойката гранит – паметник: а)глина – пясък б)фонтан – вода в)цветя – алея г) порцелан - ваза

Тест по български език - 4

1. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка? а)Той познаваше всички, без него изобщо да го познават. б)Трябваше да подготвя всичко, без той разбира се да знае. в)Той попита, дали сме съгласни. г)Той се надигна от леглото и въпреки задушаващата хватка на съществото успя да промълви: "Всичко живо е трева!". 2. В кое изречение е допусната правописна, пунктуационна или граматична грешка?

Тестови задачи по български език за 7-12 клас

Прочетете текста и посочете правилния отговор на свързаните с него задачи от 1 до 8. „...Левски се бе посветил на своя народ със съзнанието, че рано или късно животът му ще бъде поискан, и когато този миг идва, той не търси милост от хората, нито пък опрощение от бога. „Пред бога и свободата грехове не съм сторил, но нека другите ми съгрешения останат непростени” - това са последните му думи. Дори пред лицето на смъртта гордият българин не пожелава нито да коленичи пред поробителя, нито да приеме утехата на религията, ако това би изисквало макар и частица отричане от собственото му верую.