Бранислав Нушич - „Автобиография”

Сръбският писател Бранислав Нушич, „вълшебник на смеха”, по думите на литературния критик Боян Ничев, притежава невероятно умение да изгражда комични ситуации. В откъса „География” от известната му книга „Автобиография” писателят разкрива атмосферата в училище от твърде неочакван и непознат художествен ракурс. Погледът на автора съвпада с този на ученика. Видяно е смешното и различното в учебния процес. Зад сериозния тон на повествованието прозира ироничната усмивка на Нушич. За жалкото и смешното той разказва сериозно.

Сбит преразказ на откъса "Чужди езици" - Бранислав Нушич "Автобиография"

По онова време, в средните училища френският език се въвежда като учебен предмет, но има голям недостиг на учители, които да го преподават. Това обстоятелство изобщо не безпокои нито управата на училищата, нито учениците. Напротив, един учител, по задължение на управата започва да преподава и да учи френския език заедно с учениците. Когато учителят си научи урока, часът върви трудно, но когато и учителят не си знае урока, нещата са леки. Разговорите отиват към други теми.