Годишно разпределение за шести клас - 5 часа ЗП и 2 часа ЗИП

1. Запознаване с учебниците и  учебното съдържание по български език („Булвест 2000“- 2011 г.) и литература(„Анубис“ – 2011 г.). 2. Текстът в речевото общуване. Същност и функции на текста. Видове текст. (Повторение и разширение) . 3. Текстът в научната сфера на общуване.

Годишно разпределение по БЕЛ за 6 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕ („Булвест 2000“ - 2011 г.) и Л-ра („Анубис“ – 2011 г.). 2. Текстът в речевото общуване. Същност и функции на текста. Видове текст. (Повторение и разширение) . 3. Текстът в научната сфера на общуване.

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 6 клас /Булвест 2000/

Примерно годишно разпределение по новата учебна програма 85 часа – български език, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения 85 часа – литература, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения Общо: 170 часа

Годишно тематично разпределение за 6 клас /Разширена подготовка/

Годишно тематично разпределение за 6 клас - 1 час седмично /Разширена подготовка/ по новата учебна програма.