Годишно разпределение по БЕЛ за 7 клас - 5 часа ЗП и 2 часа ЗИП

1. Запознаване с учебниците и  учебното съдържание по български език и литература. 2. Преговор на изученото по български език в 6 клас 3. Използване на текстове в различни сфери на общуване (Повторение и разширение) 4. Преговор на изучените литературни понятия в 6 клас

Годишно разпределение по БЕЛ за 7 клас (2014-2015 г.)

Тема на урока: 1. Запознаване с учебното съдържание по БЕ и Л-ра. (Учебници – изд. „Булвест 2000“). 2. Използване на текстове в различни сфери на общуване /Повторение и разширение/. 3. Художествена литература и анализ на художествен  текст.