Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас – 5 часа ЗП и 2 часа ЗИП

1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ – „Просвета“. 2. Запознаване с учебното съдържание по литература – „Просвета“. 3. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 4. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас /езикова паралелка/ - 4 часа ЗП

1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 3. Запознаване с учебното съдържание по литература 4. Николай Лилиев. Творческа биография – „Не съм живял, самин съм бил, смили се, тъмни боже!“

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. Запознаване с учебното съдържание по литература.  3. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 4. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас - чуждоезиков профил (2014-2015 г.)

Тема на урока: 1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 3. Запознаване с учебното съдържание по литература 4. Николай Лилиев. Творческа биография – „Не съм живял, самин съм бил, смили се, тъмни боже!“

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас /Булвест 2000/

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас по новата учебна програма 72 часа – български език, от които 18 часа за развитие на комуникативните умения 72 часа – литература, от които 18 часа за развитие на комуникативните умения Общо: 144 часа