Таблица за годишно разпределение по БЕЛ (шаблон)

Предлагаме ВИ таблица - шаблон, която ще помогне на всеки преподавател сам да направи годишното си разпределение по БЕЛ за всеки клас

Примерна учебна програма по ЗИП-БЕЛ (шаблон)

1. Цел на програмата 2. Глобални теми с брой часове 3. Очаквани резултати