Материали за произведенията на Христо Ботев

Материали за произведенията на Иван Вазов

Материали за произведенията на Йордан Йовков

Тестови задачи

Материали за произведенията на Алеко Константинов

Трансформиращ преразказ

Други - 7 клас

Пенчо Славейков - 7 клас

Пейо Яворов - 7 клас

Елин Пелин - 7 клас