"Парижката Света Богородица" - Виктор Юго

Проектът да напише романа “Парижката Света Богородица” се ражда у Юго през ноември 1828 година.  Той замисля тази си творба под въздействие на тогавашното модно увлечение сред френските романтици  по Средновековието.

Квазимодо – кратка характеристика на героя

Квазимодо е централен герой от романа “Парижката Света Богородица” (1831) на френския писател Виктор Юго. Житейската история на Квазимодо е съвсем проста откъм събития.

“Парижката Света Богородица”- интерпретация на романа

Още митологичния човек се опитва да разгадае думата съдба. Връзката между човека и съдбата е непрекъсната.Тя го съпровожда през целия му живот до самата смърт.В определено време съдбата има различно значение и тълкуване, но винаги се е вярвало в силата й.