Тест по литература

Тест №1 - Литература 1. „Косачи” е разказ, написан от: а. Иван Вазов б. Елин Пелин в. Йордан Йовков г. Николай Хайтов

Тест по БЕЛ за 6 клас

1.  С  кой  от  изразите  може  да  се  замени  подчертаният израз в изречението, без да се промени смисълът? Планината, силна и могъща, ни посрещна смълчана. а) макар да беше силна и могъща б) понеже беше силна и могъща в) която беше силна и могъща г) като беше силна и могъща

Тест №1 по БЕЛ

Ти искаш куче за домашен любимец. Трябва да знаеш някои неща и да се съобразиш с тях. Всяко кученце може да бъде твой домашен любимец, но всяка една порода има различна специфика. Едни кучета са по-будни, други по-мързеливи, по-смели или по-своенравни, но всяко от тях носи свои собствен чар. Кучета пазачи са породите: немска овчарка, ротвайлер, доберман и др. Важно е да се знае, че кучето става пълноценен пазач само след специален курс на обучение.

Тест №2 по БЕЛ

Прочетете текста и отговорете на въпросите: 1 - 7 След победата на Австроунгарската империя над турците през 1683 г. един смел поляк, който спасил виенчани от армията на великия везир Кара Мустафа, получил разрешение да открие първото кафене в града, което се намирало на две крачки от катедралата. Към великолепната гореща напитка предлагал малки кифлички във формата на луна (символът на турското знаме), за да напомня на австрийците за тяхната победа.

Тест №3 по БЕЛ

Лисицата е хищник, който обитава горите и скалистите места. Тя е кафявочервена на цвят. Ушите са изправени, оцветени са с тъмно отзад. Притежава дълга, пухкава и гъста опашка. Повечето индивиди имат ясно изразено бяло оцветяване на върха на опашката. Издължената муцуна е с много светла косместа покривка по горната устна, а понякога се забелязват и тъмни петънца по бузите.  През нощта очите на лисицата блестят със синкава или зеленикава светлина.

Тест №4 по БЕЛ - 2

1. В кое изречение не е употребено местоимение: а. Написах домашното си и излязох да се поразходя. б. За себе си помисли малко, трябва да се справиш с проблема. в. Кога си получил наказанието? г. Купих си нова чанта за училище.

Тест №5 по БЕЛ

Прочети текста и реши задачите към него: Поводите за подаряване на цветя са най-различни. Навремето е било прието цвете да се поднася само на жените, но днес това не е привилегия само на силния пол. Все по-често и дамите добавят към своя подарък за любимия цветя. Все пак добре е да се знае, че цветята имат свой език, и когато подбираме кое от всички да предпочетем, трябва да се вслушваме в традицията, в правилата на етикета, но и в собствения си вкус.

Тест №6 по БЕЛ

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. – 8. включително : Звездите светят с различна яркост и цвят. Колкото е по-гореща една звезда, толкова нейният цвят е по-близък до синия. Продължителността на живота им също не е еднаква. Колкото е по-малка звездата, толкова е по-дълголетна. Звездите, подобни на нашето Слънце, имат продължителност на живота около 10 000 милиона години. Звездите, по-малки от нашето Слънце, се наричат джуджета и живеят по-дълго. Звездите, по -големи от Слънцето, се наричат звезди гиганти.

Тест №7 по БЕЛ

1. Колко запетаи липсват в изречението ? Поставете ги по местата им! ( Отговора запишете тук…………… ) Жътвата го съживяваше подмладяваше правеше го могъщ весел и пъргав като дете. 2. В кои позиции е необходимо да се поставят запетаи в изречението? Ти (1)естествено (2) няма да бързаш с изводите (3) защото така можеш много (4) да сгрешиш.

Тест №8 по БЕЛ

Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него (общо условие за задачи 1.-5.) Сигурно ви се е случвало да изпуснете филия и тя да се залепи на килима откъм намазаната с масло страна или да завали дъжд като из ведро, когато сте решили да излезете на разходка. Поредица от подобни явления са в основата на създадените от англичанина Мърфи закони, които ни карат да се усмихваме и днес на неподправените истини в тях.