„Пролет” - Пейо Яворов

Пейо Яворов е поет, хайдушка харамия, драматург. Неговото творчество е емоционално богато, с изящна словесност и красива образност. Той никога не се стреми към самоцелно изкуство, което да не е докоснало сърцето и не е минало през стихията на разума и чувствата. Затова поезията на Пейо Яворов е вълнуваща, завладяваща. Стихотворението „Пролет" е посветено на най-хубавия годишен сезон - пролетта.

Стихотворението „Пролет” на Яворов

Очарован от стиховете на млад и надежден поет, подписал творбите си с името Пейо Крачолов, Пенчо Славейков става „кръстник" на най-голямото поетично дарование в българската литература, като променя името му от Крачолов на Яворов. Първите творби, печатани с този творчески псевдоним, са „Свърнах стадо, либе Радо" и „Повя горняка през поля" в сп. „Мисъл”, брой 1 от 1899 г. Оттук тръгва и пътят на поета, създал прекрасни лирически творби. За него големият литературен изследовател и критик Тончо Жечев казва: „Яворов е в основата на всички модерни посоки на българската поезия.

Пейо Яворов - "Хайдушки песни”

Пейо Яворов посвещава цикъла от четири стихотворения „Хайдушки песни” на известния революционер Гоце Делчев. Те са публикувани за пръв път в сп. „Мисъл" в началото на 1903 г. Поетичните творби са израз на драматичните изповеди на лиричния дух на Яворов, съпричастен с трудната съдба на българите в Македония, останали под турско робство след несправедливия Берлински договор. Първото стихотворение „Ден денувам”, написано в духа на песенния фолклор, представя ежедневието на хайдутина.