Написани на блестящ, брилянтен език, басните на Лафонтен забавляват и поучават повече от четири века своите малки и големи читатели. Негов учител е великият Езоп. Лафонтен използва античните образци, но героите на неговите басни се отличават с богати и разнообразни преживявания, образите им носят дълбока мъдрост. Нравствените поуки при френския баснописец са обагрени от всички тоналности на приятелската беседа. Често авторът говори от свое име, обръща се към читателя, предупреждава и напътства. Ето защо неговата книга „Басни" му донася световна слава.

Много често обаче герои на неговите басни са и хората. В баснята „Кокошката със златните яйца” това е скъперникът. Той е стопанин на необикновена кокошка, която всеки ден му снася по едно златно яйце. Този неочакван подарък на съдбата обаче не го радва и той е все недоволен. Проверява всеки ден теглото на яйцата. Разочарован е от тяхната големина. Намира, че размерът им сякаш намалява. Скъперникът ламти за огромно богатство, без да си дава сметка, че получава наготово с нищо незаслужени дарове. Мисълта за безценно съкровище, което ще го направи най-богат между хората, дълго не му дава мира. И един ден решава да заколи кокошката. Разочарованието на скъперника е огромно. То е напълно заслужено: „Вътрешността на кокошката със златните яйца по нищо не се различавало от тая на обикновените кокошки!"

Скъперникът е наказан заради своята лакомия и безгранична алчност. Безпомощен и жалък, потънал в сълзи, той не успява да си върне златната кокошка. Разделя се с мечтата си за огромно богатство. Загубва всичко заради глупавото си желание да стане най-богат между хората! Неговата ненаситност е справедливо наказана. „Който много иска, остава с празни ръце", мъдро обобщава поуката на баснята Лафонтен.

Басните на френския творец впечатляват не само с поуките си. Написани образно и стегнато, те притежават ясна композиция - представят героите, разкриват конфликта чрез основното събитие, което води към бързото му разрешаване. Басните на Лафонтен се отличават с остроумния си диалог. Така те не затрудня ват читателя, а го водят умело да стигне сам до синтезираната мъдрост в края.

Най-точната оценка за творчеството на Лафонтен дават неговите съвременници. Един от тях споделя: „ Той ни напътства закачливо, внушава на хората добродетел..., издига малките случки, и като твори, и като претворява, той задмина своите модели, стана модел, труден за подражание."

@bgmateriali.com

Изтеглиsave