Геометричният анализ на механизмите обхваща задачите за изследване на движението на звената чрез функции на структурата и геометрията. Проблемите, засягащи движението като функция само на пространството, са чисто геометрични. Определянето на позициите на звената (чрез линейни и ъглови координати), спрямо равнината на стойката, при зададени положения на началните звена може да се извърши независимо от начина, по който те се изменят във времето. При механизмите с една степен на свобода положенията на звената са функции с аргумент позицията на началното звено. Освен функции за положенията на звената, в геометричния анализ се използват и производни на преместванията спрямо обобщената координата на началното звено. Тези функции са определени геометрично, което означава, че не зависят от времето, а само от положенията на звената и структурата.

Чрез геометричния анализ се решават разнообразни видове задачи по-важните, от които са: 1.Определяне на положенията на изпълнителните звена с просто движение (координати на точка от звено движещо се транслационно или ъглова ориентация на ротиращо звено); 2. Определяне на траектории на точки от звена извършващи общо равнинно движение; 3. Определяне на ориентацията на звена с общо равнинно движение; 4. Определяне на особени положения, за които механизмите притежават специални свойства (например мъртви, гранични положения, нулеви скорости, рогови точки на траектории, екстремни стойности скорости или ускорения); 5. Пресмятане на коефициента на производителност.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave