В резултат на обучението по безопасност на движението по пътищата в 5 клас всеки ученик трябва да умее да управлява безопасно своя велосипед в позната, близка до дома обстановка. Да може да регулира велосипеда и да го управлява по различни маршрути, като се съобразява с изискванията за място, скорост, дистанция и интензивност на движението.

 

Конкретизация на целите:

 

 • Да разказват историята на изобретяване и усъвършенстване на велосипеда.
 • Да обясняват общото устройство на велосипеда и именуват основните му части.
 • Да разпознават основните детайли и механизми на велосипеда.
 • Да изброяват основните изисквания за техническа изправност на велосипеда
 • Да обясняват предназначението - на инструменти и необходимите регулировки с тях.
 • Да извършват операции за проверки и регулировки на основните механизми на велосипеда.
 • Да разпознават и обясняват основните пътни знаци за велосипедисти.
 • Да изброяват изискванията за безопасно управление на велосипеда.
 • Да извършват подготовка на велосипеда за управление.
 • Да именуват елементите на пътната среда.
 • Да обясняват и демонстрират сигнали, подавани от велосипедиста.  

Да управляват устойчиво велосипеда по права линия, осморка, змейка, врата, стълба и други препятствия.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave