Име…………………………………………………………………№…Клас:VI

БЪЧВА СЪС ЗНАНИЯ   (МОЕТО СЕМЕЙСТВО И ДРУГИ ЖИВОТНИ)

 1. „Бъчва със знания" е част от: - 1 т.
 1. разказ

Б) роман

 1. легенда

Г) мит

2. Посочете две доказателства, че най-го­лямата страст на Джери са животните. - .

Първо:……………………………………………………………………………………………

Второ: ……………………………………………………………………………………………

3. Как Лари и Лесли се отнасят към страстта на Джери към животните? - 1 т.

 1. Окуражават го.

Б) Купуват му домашни любимци.

 1. Мислят, че интересите му са временни.    

Г) Осигуряват му допълнителни занимания   

 1. Посочете две места, където Джордж провежда учебните часове.  - 2 т.

Първо:............................................................. ……………………………………………………

Второ: ............................................................. ……………………………………………………

 1. Кое животно НЕ е герой от главата „Бъчва със знания"? - 1 т.
 1. котка

      Б)куче

 1. гълъб

Г) морска краставица

 1. Коя е изпуснатата дума в цитата:,,... не беше от предметите, в които имахме успех."!  -  1 т.
 1. Историята

Б) Математиката

 1. Географията

Г) Музиката

7. Посочете три качества, които притежава Джери.  - 3 т.

………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

8.Посочете две качества, които притежава Джордж.  - 2 т.

 •  

9. Кое твърдение е вярно според главата „Бъчва със знания"? - 1 т.

 1. Лари, Лесли и Мери одобряват увлече­нието на Джери към животните.

Б) Човекът, който се заема да обучава Джери, е Джордж - учител по танци.

 1. В „Моето семейство и други животни" Джералд Даръл разказва за живота си на остров Крит.

Г) Майката е убедена, че увлечението на Джери трябва да се поощрява и развива.

 1. Кое твърдение е НЕВЯРНО? - 1 т.

А) Благодарение на Джордж Джери пос­тига отлични резултати по математика.

Б) Джордж използва интересите на Дже­ри, като ги превръща в мотивация за учене.

В) Авторът описва животните като герои, които мислят, изпадат в различни настро­ения,

     изпитват чувства.

Г) Джордж успява да промени отношение­то на малкия си ученик към знанията и да развие

      интересите му.

 1. Отговорете писмено на въпроса: Защо Джери е благодарен на Джордж? – 10 т.

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

Общо: 25 т.

 

Оценка:……………………………………………………………………………………………………

@bgmateriali.com

Изтеглиsave