Обекти на машинознанието са абстрактните понятия от механиката - точка, тяло, механична система, идеализации на реални обекти - звено, механизъм, кинематична верига и елементите на реалните конструкции-валове, оси, лагери.

За материална точка може да бъде прието всяко тяло, чиито размери при определени условия се оказват несъществени. Такива са например телата, които изминават големи разстояния в сравнение с техните размери–самолет, космически кораб, планета.

Всяко реално тяло изменя формата си в следствие на взаимодействието си с другите материални обекти. Абсолютно твърдо тяло е материален обект, при което разстоянието между произволни две негови точки остава винаги непроменено. Механична система от материални точки или тела се нарича съвкупността от материални обекти, в която положението на всеки обект зависи от положението на всички останали обекти.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave