РЕЧЕВ ЕТИКЕТ В ЕЛЕКТРОННОТО ОБЩУВАНЕ

 


          1. Ситуация на електронното общуване

          Електронното общуване се различава от обикновеното устно общуване, от една страна, а от друга - от нормалното писмено общуване. При него връзката между отправителя и получателя на съобщението е по-пряка, отколкото е при нормалното писмено общуване, но в същото време не е и съвсем конкретна, както е при устното общуване лице в лице. По този признак електронните съобщения се разделят на:
          ► съобщения, предназначени за конкретен получател (SMS, личен имейл, персонален чат);
          ► електронни съобщения, предназначени за неизвестен получател или за широк кръг получатели (социални мрежи и форуми, блогове).
          При електронното общуване липсва физическият контакт между участниците и затова речевото поведение е единствената възможност да се постигнат неговите цели (от задължителните елементи на общуването налични са само каналът и съобщението).
          Липсата на физически контакт означава и невъзможност за допълване на съобщенията е мимики, жестове и други сигнали. Освен това в електронното общуване е силно разколебана самоличността на участниците - те разкриват само отделни черти от себе си, а понякога си изграждат и лъжлива самоличност.
          Полето на общуване е по-разширено и динамично. Времето и пространството не са единни - в едно и също време един участник може да води множество диалози, да предоставя и да получава информация от множество едновременно отворени прозорци. Самоличността на участниците е неясна, докожото е разпределена между различни ситуации на общуване.
          Освен това при електронното общуване се наблюдават и някои характерни особености:
          ► Стремеж към езикова икономия. Често не се пишат главни букви, някои букви и буквосъчетания се заменят е цифри, изпускат се препинателни знаци и др.под. Желателно е това да не се прави, защото нарушава установените правила за писмено използване на езика.
          ► Допълнителни значения чрез игра на думи, различни азбуки, различни езици;
          ► Използване на различни символи.

          2. Видове електронни текстове

          В зависимост от целите, каналите и участниците електронните текстове се делят на:
          ► SMS. Буквално означава „кратко текстово съобщение“. Използва се за общуване чрез мобилни телефони и други мобилни устройства.
          ► Електронно писмо (e-mail). Използва се при общуване чрез електронна поща.
          ► Социални мрежи. Позволяват едновременния достъп на много хора със сродни интереси, които формират групи, общуването е бързо и двупосочно. Целите, с които се посещават социалните мрежи, са много и разнообразни - информация, запознанства, самореклама, забавления, търсене на съвети и т.н.
          ► Социални медии. Към тях се отнасят блоговете, електронните източници на информация, форуми и т.н. Позволяват общуване с голяма аудитория. При тях информацията е еднопосочна (с изключение на форумите, в които пишат много хора, за да бъдат прочетени също от много хора), аудиторията се явява основно в качеството на потребител на информация.

          3. Специфични изразни средства на електронното общуване

          Поради това, че при електронното общуване липсват някои важни елементи, налични при прекия контакт лице в лице, а в същото време участниците в общуването искат да изградят непосредствена връзка помежду си, се налага използването на някои компенсаторни механизми. Сред най-често използваните са:
          ► Съкращения. Освен израз на езикова икономия съкращенията имитират непосредствено устно общуване, кьдето значението се определя от контекста. Някои от най-често използваните съкращания са: btw (между другото); pls (моля); 10х (благодаря); здр (здравей), нп (няма проблеми), какво пр (какво правиш) и др. При използването на съкращения трябва да се внимава, защото другият участник може и да не ги разбере. Освен това не бива да се прекалява с употребата им.
          ► Емотикони. Това са изразителни графични символи, които заменят мимиката, интонацията, жестовете. Задачата им е да изразят чувства, да демонстрират активно участие в разговора, да заменят някои думи или дори цели фрази. Предимството им е, че се разпознават много бързо от всички участници в общуването. Най-често използваните емотикони са: усмивка, тъжно лице, намигане, силен смях, плач, палец, насочен нагоре или надолу в израз на одобрение или неодобрение и т.н.
          ► Картички и картинки. Заменят хартиените и са предназначени за отправяне на благопожелания и честитки по различни случаи - Коледа и Нова година, рожден ден и др.
          ► Използване на различни цветове, шрифтове, удължаване на гласните, многоточия и др., внасящи допълнителни внушения, както и емоционално отношение.

          4. Етикетни формули при електронното общуване

          Освен изброените особености на електронното общуване, в него, както и при традиционното общуване, етикетните формули в някои типични ситуации са задължителни. Неизползването им би довело до недоразумения, които могат да се сметнат за израз на пренебрежение, грубост или липса на възпитание. За разлика от традиционното общуване, където етикетните формули са разграничени на официални, неутрални и неформални, при електронното общуване официалният етикет се използва извънредно рядко. Дори и при общуване с непознати или с институции се предпочитат формите на неутралния етикет.
          Поради анонимността на електронното общуване някои забравят етичните норми, които са задължителни при общуването между хората. За да избегнеш това, винаги си напомняй, че срещу теб стои човек, когото може да нараниш. Казвай само това, което би казал, ако се намираш лице в лице с този човек.
          Някои от най-често използваните етикетни формули при електронното общуване са:

Ситуация Неутрален етикет Неформален етикет
При начало и край на общуването

Здравейте. 
Добър ден. 
Довиждане!

Здрасти.
Чао.
До скоро!
При запознанство

Колеги.
Госпожи и господа. 
Госпожо. / Господине.

Иване, Георги, Петьо, мамо, тате и др.

При формирането и 
влизането в група от 
социални мрежи

Много ми е приятно да се 
запознаем.

Приятно ми е.
Благопожелания и благодарности

Честит рожден ден! Честита нова година! Весела Коледа! Благодаря! 
Сърдечно ти/ви благодаря!

ЧРД! Да ни е честита! 
Всичко най-хубаво!
Успех! Мерси! Много мило!

Отправяне на молба или 
покана

Моля, ако обичате. Заповядайте. 
Опитайте.

Много ти се моля! Ще се 
радвам да те видя.

Изказване на съчувствие и съпричастност

Моите съболезнования! 
Съчувствам ти/ви. 
Искрено съжалявам.

Ужас! Разчитай на мене. 
Много ми е мъчно за тебе.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave