Стоян Михайловски е роден през 1856 г. в град Елена. Наследява традициите на родолюбив и високо просветен род български възрожденци – митрополит Иларион Макариополски е негов чичо, а баща му е изтъкнатият книжовник и учител Никола Михайловски. Стоян Михайловски завършва Френския султански лицей в Цариград (1872 г.), като се изявява като ученолюбив младеж с разностранни интереси. Учи право във Франция, но по време на Освободителната война се връща в България и прекъсва следването си.

По-късно, през 1883 г. завършва образованието си във Франция, завръща се отново в родината и работи като адвокат, съдия, висш чиновник и учител. Преподава френски език и всеобща литературна история във Висшето училище, днес Софийския университет. Отличава се със своята будна гражданска съвест и участва активно в обществено-политическия живот на следосвобожденска България. Има своя ценностна система и се сдобива с много неприятели, защото в произведенията си критикува пороците на обществото и на управляващите.

Подобно на Иван Вазов и Алеко Константинов, той не се страхува да изрази своята гражданска позиция чрез силата на сатирата и на алегорията. От 1884 г. Михайловски се отдава на неуморна книжовна дейност и за 40 години изпод перото му излизат много стихотворения, сатири, очерци, драми, сонети и басни. Той е автор и на стихотворението „Кирил и Методий" („Върви, народе, възродени..."), написано през 1892 г., което се превръща във всеучилищен химн и се изпълнява и до днес на тържествата по случай 24 май.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave