Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
ВИДОВЕ ПОДЧИНЕНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

 

 

1. В кое от сложните изречения връзката между главното и подчиненото изречение е подчинителна?
      A) Наведох се и пих вода с наслада направо от изворчето.
      Б) Пих вода направо от изворчето, тъй като бях много жаден.
      B) Наведох се над изворчето, а след това пих вода на воля.
      Г) Наведох се над изворчето, жадно пих вода от него.

2. Кое изречение НЕ е сложно съчинено?
      A) Забавленията сред природата са нещо хубаво, но рядко го правим.
      Б) Ние ходим на разходка в парка, там чудесно се забавляваме.
      B) Ние обичаме да ходим на разходка и често се забавляваме в парка.
      Г) Когато ходим на разходка в парка, ние истински се забавляваме.

3. В кой ред има грешка?
      A) Морето, чийто вълни се разбиваха в брега, беше доста бурно.
      Б) Видях пейката, на която преди години дълго бяхме разговаряли.
      B) Който се интересува от тези проблеми, той да ми се обади.
      Г) Стигнахме сухите храсти, каквито виждах за първи път в живота си.

4. В кой ред НЯМА грешка?
      A) Вероятността, да кажа истината, беше твърде минимална.
      Б) Покривката, която му подариха още не беше използвана.
      B) Паметникът пред, който се снимахме, беше преместен.
      Г) Мисълта да направя нещо забележително, не ме напускаше.

5. В кой ред има грешка?
      A) Обичам да помагам на хора в беда.
      Б) Питам, дали да си ходим вече.
      B) Харесвам, че някой ще се намеси в спора.
      Г) Разбирам колко много си изморена.

6. В кой ред НЯМА грешка?
      A) Погледна нагоре където беше кацнала птицата.
      Б) Когато съм на почивка, искам спокойствие.
      B) Засмя се леко колкото да го забележат.
      Г) Ще те изчаквам и, когато закъсняваш.

7. В кой ред има грешка?
      A) Който се смее последен, се смее най-добре.
      Б) Очевидно е, че ще се класираме първи.
      B) Да се обади, който е наред.
      Г) Знае се, колко много го харесват хората.

8. В кой ред НЯМА грешка?
      A) Че ще дойдат навреме беше повече от ясно.
      Б) Бешеповечеотясночещезакъснеят.
      B) Че ще закъснеят, беше повече от ясно.
      Г) Който закъснее ще чака пред вратата. 

9. Кое от следните изречения е сложно?
      A) Достигайки върха, той се провикна радостно.
      Б) Той достигна върха и се провикна радостно.
      B) С пристигането на върха той се провикна радостно.
      Г) Пристигнал на върха, той се провикна радостно.

10. Кое от изреченията НЕ е сложно съставно?
      A) Погледна полето, което тънеше в мъгла.
      Б) Искаше да ми каже толкова много неща.
      B) Той е добър лекар и има много пациенти.
      Г) Птицата литна, уплашена от стъпките му.

11. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено определително?
      A) В Австралия живее коалата, наричана „сива торбеста мечка“.
      Б) Коалата, наричана „сива торбеста мечка“, живее в Австралия и е необикновено животно.
      B) Необикновено животно, наричано „сива торбеста мечка“, живее в Австралия.
      Г) Коалата, която живее в Австралия, е наричана „сива торбеста мечка“.

Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено допълнително? (Общо условие за задачи 12-14)

12.
      A) Мария се почуди кой ли й изпраща това странно писмо.
      Б) Мария се чудеше на писмото, което й изглеждаше много странно.
      B) Мария си задаваше въпроса от кого ли можеше да е това странно писмо.
      Г) Мария беше учудена от това, че е получила такова странно писмо.

13.
      A) Искам да опитам отново.
      Б) Имам намерение да опитам отново.
      B) Трябва да опитам отново.
      Г) Хрумна ми идеята да опитам отново.

14.
      A) Въпросът, докога ще чакам нямаше отговор.
      Б) Не знам докога ще чакам.
      B) Задавам си въпроса докога ще чакам.
      Г) Докога ще чакам, и аз не знам.

Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено подложно? (Общо условие за задачи 15 и 16)

15.
      A) Трудно се стига върхът.
      Б) Всеки би се затруднил да стигне върха.
      B) Трудно е да стигнеш върха.
      Г) Всеки, който стигне върха, е щастливец.

16.
      A) Всеки, който е готов, да тръгва.
      Б) Който е готов, да тръгва.
      B) Да тръгват само тези, които са готови.
      Г) Готовите да тръгват.

17. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено обстоятелствено?
      A) Докато дават мача, ще съм вкъщи.
      Б) Ще се прибера и ще гледам мача.
      B) Разбрах, че мачът започва всеки момент.
      Г) Не знам кога почва мачът.

 

 

 

 

 

Отговори:

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-Г; 5-Б; 6-Б; 7-Г; 8-В; 9-Б; 10-В; 11-Г; 12-А; 13-А; 14-А; 15-В; 16-Б; 17-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave