Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗХОДНОТО НИВО
ПО ЛИТЕРАТУРА – 7 клас

 


1. Кои стихове НЕ са от стихотворението „На прощаване“?
      A) „Аз Вече пушка нарамих / и на глас тичам народен...“
      Б) „свобода и смърт юнашка“
      B) „като брата си ще станат – / силно да любят и мразят... “
      Г) „И някога за път обратен / едва ли ще удари час...“

2. В кой ред правилно са свързани литературна творба и нейният автор?
      A) „Стани, стани, юнак балкански“ – Иван Вазов
      Б) „Неразделни“ – Пейо Яворов
      B) „До Чикаго и назад“ – Алеко Константинов
      Г) „По жицата“ – Елин Пелин

3. В кой ред правилно са свързани литературна творба и вид на творбата?
      A) „Неразделни“ – балада
      Б) „Вятър ечи, Балкан стене“ – ода
      B) „По жътва“ – повест
      Г) „Немили-недраги“ – елегия

4. В кой ред правилно са свързани цитат и име на герой от „Една българка“?
      A) „Ти ли си, Илийце? Ах, гиди, гявурко!...“ – отец Евтимий
      Б) „Виж да не е измама!“ – турското заптие
      B) „Да направя това добро... клетнику!“ – Илийца
      Г) „Хай върви да спиш, да не свети свещ... “ – бунтовникът

5. За кого от творците се отнасят посочените биографични факти?
      юрист по образование, демократ по убеждения, страстен пътешественик, основоположник на организираното туристическо движение в България
      A) Йордан Йовков
      Б) Алеко Константинов
      B) Добри Чинтулов
      Г) Елин Пелин 

6. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      A) Изразът „лукави, дръзки очи“ е част от портретната характеристика на Македонски.
      Б) „Българският език“ е ода за светостта и красотата на родното слово.
      B) Моканина от разказа „По жицата“ е любопитен и бъбрив добруджанец.
      Г) В „Неразделни“ се утвърждава идеята за силата на любовта.

7. В кой текст е разгърнат мотивът за враждебно настроената природа към човека?
      A) „Вятър ечи, Балкан стене“
      Б) „На прощаване“
      B) „Неразделни“
      Г) „По жътва“

8. Мотивът за жертвоготовността в името на отечеството е общ за:
      A) „На прощаване“ и „Опълченците на Шипка“
      Б) „До Чикаго и назад“ и „По жътва“
      B) „Неразделни“ и „По жицата“
      Г) „Бай Ганьо пътува“ и „Българският език“

9. Напишете две особености, които са характерни за одата като литературен вид.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

10. Срещу заглавието на художествения текст запишете един мотив, който е разгърнат в него.
      „Вятър ечи, Балкан стене“ – ………………………………………………………………………
      „Неразделни“ – ………………………………………………………………………………………….

11. Запишете в няколко изречения какво внушават думите от „По жътва“:
      „Град да бе паднал, не би тъй убил сърцата“.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

12. Напишете теза на въпроса:
      Защо бунтовникът от „На прощаване“ избира пътя на борбата?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 


Отговори:
1-Г; 2-В; 3-А; 4-В; 5-Б; 6-В; 7-Г; 8-А; 
9 – Възхваляват се значими събития и велики личности. Чувствата са тържествени, патетични.; 
10 – Например: „Вятър ечи, Балкан стене“ – мотивът за съня; „Неразделни“ – мотивът за голямата любов; 
11 – Например: Сравнението разкрива огромната болка, която изпитват жътварите при вестта за смъртта на Пенка. Девойката е обичана от всички – „селско дете обичливо“. Хората са ужасени, защото само до преди няколко минути са се наслаждавали на песента й и не могат да повярват, че девойката е станала жертва на убийствената жега.; 
12 – Свободен отговор;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave