Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗХОДНОТО НИВО
ПО ЛИТЕРАТУРА – 7 клас

 


1. Кои стихове НЕ са от стихотворението „Опълченците на Шипка“?
      A) „Всяко дърво меч е, всякой камък – бомба...“
      Б) „Три деня младите дружини / как прохода бранят.“
      B) „дружините наши, оплискани с кърви, / пушкат и отблъскват...“
      Г) „Дружина тръгва, отива, / пътят е страшен, но славен...“

2. В кой ред правилно са свързани литературна творба и нейният автор?
      A) „Заточеници“ – Пенчо Славейков
      Б) „Немили-недраги“ – Йордан Йовков
      B) „На прощаване“ – Пейо Яворов
      Г) „По жътва“ – Елин Пелин

3. В кой ред правилно са свързани литературна творба и вид на творбата?
      A) „Заточеници“ – елегия
      Б) „По жицата“ – ода
      B) „Българският език“ – балада
      Г) „До Чикаго и назад“ – повест

4. В кой ред правилно са свързани цитат и име на герой от „По жицата“?
      A) „Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!“ – Нонка
      Б) „Ами, зъмя. Навила се е и легнала на гърдите й.“ – Моканина
      B) „Може да има и бяла лястовичка.“ – кумицата Стоеница
      Г) „На мен да остане, не вярвам, ама жени нали са...“ – Гунчо

5. За кого от творците се отнасят посочените биографични факти?
      роден в Трявна, син на писател и общественик, следва в Германия, член на кръга „Мисъл“
      A) Пенчо Славейков
      Б) Иван Вазов
      B) Пейо Яворов
      Г) Йордан Йовков

6. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      A) Моканина е мъдър, деликатен и състрадателен добруджанец.
      Б) „Българският език“ е елегия за подценяването и охулването на родното слово.
      B) Развръзката в разказа „Една българка“ е в шести епизод.
      Г) Заглавието „Немили-недраги“ откроява идеята за страданието на хъшовете в чуждата страна.

7. В кой текст е разгърнат мотивът за страданието по безвъзвратно изгубеното отечество?
      A) „Една българка“
      Б) „Заточеници“
      B) „Неразделни“
      Г) „По жътва“

8. Мотивът за нерадостната съдба на българските емигранти е общ за:
      A) „На прощаване“ и „Немили-недраги“
      Б) „Опълченците на Шипка“ и „По жътва“
      B) „Неразделни“ и „Една българка“
      Г) „По жицата“ и „Бай Ганьо пътува“

9. Напишете две особености, които са характерни за баладата като литературен вид.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

10. Срещу заглавието на художествения текст запишете един мотив, който е разгърнат в него.
      „Една българка“ – ………………………………………………………………………………………..
      „По жицата“ – ………………………………………………………………………………………………

11. Запишете в няколко изречения какво внушават думите от „Немили-недраги“:
      „Народ без жертви не е народ“.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

12. Напишете теза на въпроса:
Какво е отношението на Бай Ганьо към чужденците и към тяхната култура?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

Отговори:
1-Г; 2-Г; 3-А; 4-Г; 5-А; 6-Б; 7-Б; 8-А; 
9 – Например: Включени са фантастични елементи. Съдбата на героите е трагична.; 
10 – Например: „Една българка" – мотивът за саможертвата; „По жицата" – мотивът за пътя; 
11 – Например: Изразът внушава мисълта, че свободата не се подарява, а се извоюва с жертви. Народ, който не е осъзнал тази истина, не е дорасъл да бъде свободен и сам да гради бъдещето си.; 
12 – Свободен отговор;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave