Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 


ТЕСТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ОБЯВА И ДЕЛОВА ПОКАНА

 

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
По какво си приличат текст обява и текст делова покана?

      A) И двата текста уведомяват за събитие или дейност
      Б) И двата текста са предимно в писмена форма.
      B) И в двата текста се отправя предложение за участие.
      Г) И в двата текста се посочват време и място.

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
В текст делова покана е уместна употребата на изречения, с които:

      A) се съобщават факти за предстоящо събитие
      Б) се изразява забрана за извършване на дейност
      B) се подтиква към участие в събитие или дейност
      Г) се разкрива емоционално отношение към събитие 

Прочетете текста и изпълнете задачи 3 – 5.
          Училище „Петър Берон“ с разширено изучаване на математика и информатика обявява допълнителен прием на ученици след 5. клас. Не се допускат ученици, изкарали слаба оценка (Слаб 2) на Националното външно оценяване по математика за начален етап.
          Документи се подават в канцеларията на училището. Работно време: всеки ден, 8.00 – 16.00 ч. 
                                                                                                 Тел. 987 77....
                                                                                                 Краен срок: 20 септември

3. В текста се съобщава за:
      A) прием на първокласници в училище
      Б) национален изпит по математика
      B) прием в музикално училище
      Г) допълнителен прием на петокласници

4. Сред условията за допустимост на ученици НЕ е:
      А) спазване на срок – 20 септември
      Б) учениците да са учили в същото училище до 5. клас
      В) подаване на документи в канцеларията на училището
      Г) оценка от външно оценяване по математика, различна от слаб 2

5. Каква информация липсва в текста на обявата?
      A) работно време на канцеларията
      Б) краен срок за подаване на документи
      B) профил и име на училището
      Г) адрес на училището

Прочетеше текста и изпълнете задачи 6 – 8.

          ПОКАНА
          Във връзка с предстоящия патронен празник на училище „Христо Ботев“ каним бивши и настоящи директори, преподаватели, ученици и техните семейства да заповядат в зала № 3 на Националния дворец на културата на 1 юни, 19.00 ч.
          Нека отново се съберем всички заедно – хората, градили десетилетия наред училище „Христо Ботев“!
          Цената на поканата е 4 лв. Със събраните средства ще бъде изграден нов, модерен физкултурен салон в училището. 
                                                                                              От ръководството

6. Какво НЕ е предназначението на текста?
      A) Да се съобщи и отправи предложение за участие в празник.
      Б) Да се съобщи за предстоящ патронен празник.
      B) Да се обявят времето, мястото и участниците в празника.
      Г) Да се обяви конкурс за изграждане на нов физкултурен салон.

7. Каква информация НЕ е посочена в текста?
      А) Къде ще се състои празникът на училището.
      Б) Къде и как ще се продават поканите.
      В) Каква е цената на поканата.
      Г) Към кого е насочена поканата.

8. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
С какви цели се организира събитието, за което се отправя покана чрез текста?
      A) Да се срещнат бивши и настоящи учители и ученици.
      Б) Да се отпразнува празникът на училището.
      B) Да се съберат средства за благотворителна дейност
      Г) Да се съберат средства за училището.

 

 

 

 


Отговори:
1-В; 2-Б; 3-Г; 4-Б; 5-Г; 6-Г; 7-Б; 8-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave