Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

Вариант 1

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА

 

 

1. „Опълченците на Шипка" е:              1 т.
      A) разказ
      Б) ода
      B) народна песен
      Г) приказка

2. Посочете две доказателства, че в творбата „Опълченците на Шипка" героите защитават върха с цената на живота си.      2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………………………
      Второ: …………………………………………………………………………………………………………………

3. Заглавието на Вазовата творба откроява мотива за:       1 т.
      A) избора на героите
      Б) развитието на художественото действие
      B) мястото на събитието и неговите герои
      Г) паметта за подвига и саможертвата

4. Кой образ НЕ е от „Опълченците на Шипка“?    1 т.
      A) синила от бича
      Б) новий Батак
      B) левове златни
      Г) орляка юнашки

5. Посочете два образа от творбата „Опълченците на Шипка“, свързани с тезата за срама.           2 т.
      Първи: …………………………………………………………………………………………………………………    
      Втори: …………………………………………………………………………………………………………………

6. Посочете два образа от лирическия увод на „Опълченците на Шипка“, свързани с тезата за славата.       2 т.
      Първи: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втори: …………………………………………………………………………………………………………………

7. Кой израз е с преносно значение?           1 т.
      A) хомота стар
      Б) горските долини
      B) всякой гледа само да бъде напред
      Г) изведнъж Радецки пристигна

8. Кой проблем НЕ е разгърнат в „Опълченците на Шипка“?     1 т.
      A) паметта за подвига и саможертвата
      Б) героизмът на опълченците
      B) срамът и славата в националната ни съдба
      Г) събуждането от съня на робството

9. Кое твърдение е вярно за „Опълченците на Шипка"?     2 т.
      A) Генерал Столетов посочва слабостите на българските опълченци.
      Б) В лирическия увод се открояват атаките на турците и героичният отговор на българите.
      B) Сюлейман паша се обръща към своите воини, за да им посочи отговорността им пред отечеството.
      Г) Опълченците не се колебаят да използват и мъртвите тела като оръжие в неравната битка.

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „Опълченците на Шипка"?             2 т.
      А) Текстът е оформен като обръщение на лирическия говорител към опълченците.
      Б) Героизмът на опълченците е сравнен с подвига на спартанците в защитата на прохода Термопили. 
      В) Думата „хекатомба" в контекста на творбата означава готовност за саможертва.
      Г) Сюлейман паша, генерал Столетов и генерал Радецки са исторически личности.

11. Защо турските орди не успяват да превземат върха?          10 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

Отговори:
1-Б; 
2 - Например: Първо - Всеки от тях „гледа само да бъде напред/и гърди геройски на смърт да изложи". Второ - Опълченците приемат смъртта за течеството като сладка радост.
3-В; 4-В;
5 - Например: Първи: „срама по челото". Втори: „спомен люти от дни на позор“.
6 - Например: Първи: „нещо славно“. Втори: „на безсмъртен подвиг паметник огромен".
7-А; 8-Г; 9-Г; 10-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave