1. В кой от разказите на „Старопланински легенди” Йордан Йовков описва гледката, която се вижда от родната му къща:

а) „Албена”;

б) „Индже”;

в) „Шибил”;

г) „Песента на колелетата”.

 2. Кой сборник разкази на Йовков носи заглавието на първия разказ в него: 

а) „Песента на колелетата”;

б) „Последна радост”;

в) „Вечери в Антимовския хан”;

г) „Старопланински легенди”.

 3. „През чумавото” е разказ за:

Отбележете неверния отговор.

а) чумната епидемия;

б) силата на любовта;

в) хайдушкия живот;

г) разказ за семейството на хаджи Драган.

4. Как се казва дъщерята на Сали Яшар: 

а) Рада;

б) Асие;

в) Божура;

г) Шакире.

5. „...много нещо беше видял, много нещо беше преживял, но едно беше ясно за него: с мъки, с нещастия е пълен тоя свят, но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго - любовта между хората.” С името на кой Йовков герой свързваме това прозрение: 

а) Джапар;

б) Сали Яшар;

в) Моканина;

г) дядо Гуди.

6. Последните две реплики в разказа „Последна радост” - тази на полковника и офицерския кандидат за Люцкан („като че да би могъл да стане, отново би полетял срещу врага...” и „В последната минута той като че се е мъчил да откъсне това цвете!”) изразяват:

Отбележете неверния отговор.

а) две различни гледни точки за войната;

б) своебразен поглед в полето на мъртвите;

в) случаен разговор;

г) зависимостта между чиновете в армията.

7. Кой разказ не е от „Старопланински легенди”:

а) „Юнашки глави”;

б) „Най-вярната стража”;

в) „По жицата”;

г) „Кошута”.

8. Защо Йовков описва подробно как изглеждат каруците на Сали Яшар: Отбележете неверния отговор. 

а) Те са търсеният „себап”.

б) Йовков обича красивото.

в) Внасят радост в живота.

г) Шакире ги харесва.

9. От кой цикъл разкази на Йордан Йовков е „Последна радост”:а) „Песента на колелетата”;

б) „Земляци”;

в) „Старопланински легенди”;

г) „Вечери в Антимовския хан”.

10. Какво продава Люцкан от разказа „Последна радост” на Йордан Йовков: 

а) цигари и цветя;

б) бонбони и семки;

в) цветя, семки, фъстъци и лешници;

г) цветя, бонбони, лешници.

11. Кое цвете е „последната радост” в живота на Люцкан: 

а) лале;

б) стрък бяла лайка;

в) червена роза;

г) хризантема.

12. „...И как беше пременена! Синя джанфезена рокля, елече от ален атлаз, пъстра божигробска престилка, сребърни пафти. А на шията й тежки нанизи, ред алтъни, ред рубета и махмудии...” Коя от Иовковите героини е облечена с котленско-жеравненска носия: 

а) Божура;

б) Асие;

в) Рада;

г) Албена.

13. Шибил се променя, защото: 

а) остава сам;

б) тежи му хайдутството;

в) открива любовта;

г) остарява.

14. Когато Шибил „сваля” от себе си оръжията „тежко и непотребно бреме”, той го прави защото:

Отбележете неверния отговор.

а) Повярвал е на думата на бея.

б) Иска да бъде различен.

в) Те са неговото минало.

г) Това е желанието на майка му.

15. „Индже” е разказ за:

Отбележете неверния отговор.

а) любовта и красотата;

б) греха и възмездието;

в) силата и юначеството;

г) вечното щастие.

16. Най-кратката графично отделена част в разказа „Индже” е, когато Гърбавото намира пушката. Тази част:

Отбележете неверния отговор.

а) представя за първи път Гърбавото;

б) има ролята на предсказание;

в) е незначителен елемент от конструкцията на разказа;

г) създава очакване.

17. В разказа „Индже” Йовков поставя проблема за:

Отбележете неверния отговор.

а) съдбата на отделния човек и на народа;

б) нравственото прераждане;

в) възмездието и изкуплението;

г) труда.

18. В кой разказ осмислянето на доброто и лошото променя героя: 

а) „Шибил”;

б) „Последна радост”;

в) „Индже”;

г) „Песента на колелетата”.

19. Две пролети описва Йовков в разказа „Шибил”. Какво се случва с Шибил между тях:

Отбележете неверния отговор.

а) Хайдутите от дружината го изоставят.

б) Любовта му към Рада става най-важното в живота му.

в) „Всичкото имане”, което той беше натрупал ...все подаръци за Рада”.

г) Продължава да граби и плячкосва.

20. След като премисля всичко, светът пред Шибил се променя. „Друг свят виждаше пред себе си Шибил и друга беше станала планината...” Защото:

Отбележете неверния отговор.

а) настъпила нощта;

б) тръгва подир „две очи, които го гледат, една усмивка, която го мами...”;

в) разделя се с миналото;

г) защото няма друг изход.

21. С какво внушение е свързано заглавието на разказа „Серафим”:

Отбележете неверния отговор.

а) случайно подбрано име;

б) името е свързано с ценностната система на героя;

в) носи основното внушение на разказа;

г) свързано е с първото въвеждащо изречение „Един чудноват човек...”.

22. „Другоселец” е разказ за:

Отбележете неверния отговор.

а) очакваната реколта; ,

б) отношенията между хората и животните;

в) за трагедията на бедняка;

г) християнския празник.

23. Защо Йовков не казва как се нарича „другоселецът”:

Отбележете неверния отговор.

а) Това няма значение в развитието на действието.

б) За да бъде заглавието по-различно.

в) За да подчертае, че в мъката хората не го приемат като „другоселец”.

г) Никой не се сеща да го попита.

24. „Мъглиж беше пръв” е:

а) оксиморон

б) сравнение

в) метонимия

г) хипербола

@bgmateriali.com

Изтеглиsave