ТЕСТ
СЛОЖНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

1. Какви са по състав изреченията в текста?
С помощта на вечерния бриз ние се понесохме по тъмните води и скоро пристигнахме до каменния кей пред храма. Кратас привърза ладията към една от халките, пригодени за целта, и ме последва на брега. Аз го възпрях, оставих го в ладията и се затичах по каменните стъпала.
а) сложни съчинени;
б) сложни съставни;
в) смесени.

2. Как са свързани простите изречения в състава на сложните?
а) безсъюзно;
б) със съчинителни съюзи;
в) със съчинителни съюзи и безсъюзно.

3. Колко са липсващите запетаи в текста?
Хапи е сред любимите ми божества. В интерес на истината тя не е нито бог нито богиня а представлява странно брадато същество. Представлява обожествения Нил и в същото време е богиня на плодородието.
а) една;
б) две;
в) три.

4. Колко са сложните съчинени изречения в текста?
Край страничния олтар бе коленичила някаква жрица. Бързо притичах при нея, хванах я за качулката и настоятелно я дръпнах. Попитах я дали е виждала господарката Лотрис, дъщерята на великия владетел. Много малко бяха, които да не знаят как изглежда тя. Всички я тачеха заради красотата, веселия й характер и винаги доброто разположение на духа.
а) едно;
б) две;
в) три.

5. В кой ред има пунктуационна грешка? 
а) Хората се тълпяха около нея, поздравяваха я по улиците и пазарите.
б) Жрицата, набръчкана и беззъба старица, ми се усмихна потайно.
в) Дръпнах я повторно този път не толкова любезно.

6. В кой ред има правописна грешка?
а) Завтекох се по камените стълби.
б) Ритъмът на сърцето ми беше по-бърз от крачките.
в) Удивих се от дързостта на Лотрис.

7. В кое сложно изречение има подчинително свързване?
а) Гражданите бяха навлекли отново зимните си палта.
б) Бръснарят се извърна разярен и ги изтласка на улицата.
в) Ако ти потрябвам за нещо, там съм.

8. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено допълнително изречение?
а) Той ги бутна към дъното на туловището, където се намираше постелята му - дюшек, одеяло и ниша със завеси.
б) А сега да видим какво представляваше нишата.
в) Три дълги пръта, забити в корема на слона, съединени и омотани с въже в горния край, образуваха нещо като пирамида.

9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
а) Празнично облечените буржоа, които се разхождаха в неделя край слона често подхвърляха самодоволно: - За какво пък служи това?
б) Гаврош потъна уверено в мрака, като собственик, който познава добре жилището си, и запуши с една дъска отвора.
в) Те сигурно изпитаха същото, което се изпитва в утробата на огромен кит.

10. В коя дума има правописна грешка?
а) Кръстихме новодошлата костенурка (1) Ахил и тя се оказа (2) много умно и мило животно, което притежеваше (3) особено чувство за хумор.
б) Отначало я оставихме (1) завързана за единия (2) крак в градината, но когато се поукопити (3), я пуснахме да ходи където си иска.
в) Обичаше да я хранат (1) и се просваше доволно на слънцето, докато (2) й (3) подавахме салата, млечка или грозде.

11. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
а) Но плодовете, които Ахил обичаше най- много, бяха дивите ягоди.
б) Най-дребните ягоди поглъщаше на един дъх, защото те бяха не по-големи от грахово зърно.
в) Към разгорялата се страст за ягоди Ахил добави и страстта си за човешка компания.

12. Извадете от упр. 11 думите с променливо я.
………………………………………………………………………………………………………………

 

 


ОТГОВОРИ
1.-а; 2.-в; 3.-б; 4.-а; 5.-в; 6.-а; 7.-в; 8.-б; 9.-а; 
10.-а-3;б-3;в-1; 
11.- б; 
12. - бяха, по-големи, разгорялата.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave