„Българският език“ – Възхищението и възмущението на автора

Стихотворението „Българският език“ разгръща пламенна защита на родната реч от злонамерените обвинения, че езикът ни е груб и не може да бъде средство за изразяване на възвишени мисли. Поетът аргументирано опровергава становището на клеветниците, като изтъква качествата на българския език.

Тест по литература за 6-ти клас /Автори, произведения и литературни термини/

1. Разказът е: а. вид фолклорна приказка б. малка по обем повествователна форма в литературата в. произведение, в което задължително има пейзаж г. произведение, в което задължително има диалог

Софокъл (496-406 г. пр.Хр.) – Автор на образцови трагедии

Софокъл е роден в Колон край Атина в семейството на занаятчия, производител на оръжие. Вероятно през 480 г. пр.Хр. е водач на хора на момчетата, изпълнил пеан в чест на победата срещу персите при остров Саламин, в която участва Есхил. Първото му излизане на театрално състезание е през 468 г. пр.Хр., завършило с победа над Есхил.

Авторът с рентгеновия поглед - "Дамата с рентгеновите очи"

Един от най-известните разкази на Светослав Минков е „Дамата с рентгеновите очи”, но всъщност не героинята, а самият писател има рентгенов (в смисъл на проницателен и задъл­бочен) поглед върху отрицателните герои на новите времена, върху крайностите на техни­ческата цивилизация, която превръща хората в роботи или в марионетки, управлявани само от суетните си и егоистични влечения. Светослав Минков е създател и майстор на българската сатирична фантастика. Наричат го „екзотично цвете” в българската литерату­ра поради новаторския му начин на писане, който няма нищо общо с нашата традицион­на класическа художествена проза.

Паисий Хилендарски - личност от нов тип

Творческото присъствие на първия български възрожденски автор Паисий Хилендарски е категорично заявено с новата, непозната за времето си активна, гражданска позиция. Монахът от Хилендар написва „История славянобългарска“ - творба със светско и гражданско съдържание, а не с познатите религиозни послания на средновековното българско четиво. Появата на тази първа възрожденска книга е художествено следствие от общите духовни процеси на епохата