Годишно разпределение по български език за 5. клас - Булвест

Примерно годишно разпределение на темите по български език за 5. клас на издателство "Булвест 2000"

Контролна работа по български език

1. От кой вид са глаголите? казвам -……………………. мина - ……………………. пускам - ……………………   минавам - ………………….. кажа - ………………………  пусна - ……………………..

Контролна работа по български език - 5 клас

Довършете изречението! Допълнението е .....

Учебна програма по български език и литература за 5 клас

Учебна програма по български език и литература за 5 клас - разширена подготовка за новата 2016/2017 учебна година, 1,5 часа годишно

Тестови задачи по български език /вариант за кл. работа №1/

Видрата е малко по-едра от котка. Тялото й е удължено, гъвкаво и на дължина достига до 75 см. Опашката й е сравнително дълга и масивна. Гърбът й е шоколадово кафяв, а коремът е по-светъл. Между пръстите има плавателна ципа. Обитава скалисти брегове на реки, блата и езера. За скривалища използва дупки и скални цепнатини. Животът на видрата е тясно свързан с водата. Тя е отличен плувец. Гмурка се продължително време под вода. Много е предпазлива. На сушата е бавна, затова при опасност бързо се крие под водата.

Тестови задачи по български език за класна работа - 1 срок

Прочетете текста и отговорете на въпроси: /1 – 5/           —  Бай Петре - обърнал се един селянин към Хитър Петър, - ще ти кажа една тайна, но ми обещай, че никому няма да  я обадиш! —  Обещавам! - съгласил  се   Хитър   Петър. —  Все едно, че нищо не си чул.

Тестови задачи по български език за 7-12 клас

Прочетете текста и посочете правилния отговор на свързаните с него задачи от 1 до 8. „...Левски се бе посветил на своя народ със съзнанието, че рано или късно животът му ще бъде поискан, и когато този миг идва, той не търси милост от хората, нито пък опрощение от бога. „Пред бога и свободата грехове не съм сторил, но нека другите ми съгрешения останат непростени” - това са последните му думи. Дори пред лицето на смъртта гордият българин не пожелава нито да коленичи пред поробителя, нито да приеме утехата на религията, ако това би изисквало макар и частица отричане от собственото му верую.

План на урок по Български език за пети клас

Цели на урока:  1. Образователни: 1.1 Да се припомни изученото за текст повествование.  1.2  Да се овладеят знанията за разказ по въображаема случка като вид разказ, в който се представят измислени събития и участници.

Тест по Български език за 7-ми клас

1. В кой от редовете има дума с метафорична употреба? а) Най-после цветята цъфнаха. б) Розите цъфнаха през май. в) Лалетата вече прецъфтяха. г) През Х век процъфтява българската книжнина.      2. Кой израз е различен по смисъл от останалите? а) Измъчвам се. б) Къса ми се сърцето. в) Обхваща ме гняв. г) Изпитвам голяма скръб.      3. Коя от думите е излишна?

Тест по български език - 1

1. При коя от двойките думи има същото смислово отношение, както при двойката симфония - композитор? а)стихотворение - поема б) роман - писател в)училище - учител г)палка - диригент 2. В кое от изреченията не е допусната пунктуационна грешка? а)Сърцевината на дървото, от което се добива къна за коса, съдържа химическо вещество за, което се смята, че понижава кръвната захар.