Учебна програма за избираемите учебни часове /ИУЧ/ по български език и литература в V клас

Учебната програма за ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ /ИУЧ/ по български език и литература в V клас е разработена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, както и със структурата на учебната програма.

Учебна програма за избираемите учебни часове по български език и литература за VI клас

Учебната програма за разширена подготовка в избираеми учебни часове по български език и литература за VI клас е разработена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка.

Учебна програма за избираемите учебни часове по български език и литература в VII клас

Чрез обучението по БЕЛ - РП се цели да се даде възможност на учениците от VII клас да надградят своите цели и умения, придобити в учебните часове по БЕЛ - ЗП, както и да формират комуникативни компетентности за възприемане и създаване на стилистично диференцирани текстове

Контролна работа. Изходно ниво. Български език

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 9 клас ИЗХОДНО НИВО Прочетете текста и изпълнете задачи 1. - 8. Слънчевата система се състои от централна звезда (Слънцето), около която обикалят планетите Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Годишно разпределение по български език за 5. клас - Булвест

Примерно годишно разпределение на темите по български език за 5. клас на издателство "Булвест 2000"

ТЕСТ 2 – входно ниво – български език – 5 клас

Прочетете текста: Но Страният човек не одговаряше, само си бършише носъ с гуляма кърпа и потсмърчаше. В този мумент отнеиде се чуха тихи глъсчета. Странният човек вдигна глава. Вече не подсмърчаше - Търпение!- каза той. - Още половин минутка.

ТЕСТ - входно ниво - български език - 5 клас

ТЕСТ - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас, Текст. Изречение. Дума. (входно ниво) 1. Имената – съществителни, прилагателни, числителни, и глаголите са: а) части на речта б) части на текста в) части на изречението

ТЕСТ - входно ниво - български език - 5 клас

1. Прочетете текста. Редактирайте стилистичните грешки в първото изречение. От гърнето едно съвсем мъничко просено зрънце се търкулна, затича се по масата и спря на единия край на масата. - Какво е това? - попита царят.

ТЕСТ - входно ниво - български език - 6 клас

Прочетете откъса от приказката „Приключенията на Лукчо" от Джани Родари и отговорете на въпросите. В зоологическата градина цареше пълна тишина. Пазачът спеше при Слона с глава върху хобота му. Той хъркаше дълбоко и не се

Класна работа № 1 по Български език и Литература - 6 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 8. включително. Несебър е един от най-древните градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години.  Старият град е разположен на малък полуостров, свързан със сушата чрез тесен провлак, дълъг 400 метра. През VІ в. пр. Хр. той е привлякъл