Квазимодо – кратка характеристика на героя

Квазимодо е централен герой от романа “Парижката Света Богородица” (1831) на френския писател Виктор Юго. Житейската история на Квазимодо е съвсем проста откъм събития.

Образът на Акакий Акакиевич

Световноизвестната повест на Гогол “Шинел" отразява затворения микрокосмос на Петербург през 30-те години на 19 век. Описвайки съдбата на главния герой - дребния незначителен чиновник Акакий Акакиевич, авторът отрича грозотата и антихуманността на старото руското общество. Акакиевич принадлежи към света на унизените и оскърбените.

"Хамлет" - самотен и трагичен в борбата със злото

Да бъдеш или не - туй е въпросът. Да бъдеш или не - туй е въпросът. Дали е по-достойно за душата да понесеш камшиците, стрелите на бясната съдба, или да се опълчиш сам срещу море от мъки и да им туриш край?

Песента - изповед и възхвала на човека (Н.Й.Вапцаров - "Песен за човека")

Стихотворението „Песен за човека" прос­лавя и възвеличава човека, способен на нравствено прераждане и духовно извисяване. Песента на осъдения на смърт е прозрение за зле устроения свят и за мястото му в него, но в същото време тя е и откровение, и изповед за вярата му в бъдещето: