ТЕСТ. Залог на глагола

1. В кой ред са посочени граматични особености на глагола вървеше? A) мин. св. вp. 1 л. мн.ч. деят. залог Б) мин. предв. вр. 3 л. ед.ч. страд. залог B) мин. несв. вр. 3 л. ед.ч. деят. залог Г) бъд. вр. в мин. 2 л. ед.ч. страд. залог 2. Залогът на глагола показва отношение на: A) глаголното лице към глаголното време Б) глаголното лице към глаголното действие

Залог на глагола

1. ЩО Е ТО ЗАЛОГ НА ГЛАГОЛА Нека разгледаме изреченията: Аз разказвам приказка. Ти слушаш приказката. Той прочете приказката. Във всяко от тези изречения нещо се случва – разказване, слушане, четене. Но ако означим случващото се със съществително име, както направихме току-що, ще видим