Ренесансът в Испания и романът „Дон Кихот“

Ранният ренесанс в Испания обхваща последната четвърт на XV в. и първата половина на XVI в., а Високият ренесанс – втората половина на XVI в. и първите три десетилетия на XVII в. Историческите събития, които оказват влияние за прехода от Средновековието към Ренесанса, са: Реконкистата

Испания - Никола Вапцаров

Какво бе ти за мене? —                     Нищо. —     Една загубена страна     на рицари и на плата.     Какво бе ти за мен? —     Огнище