Творчеството на Пенчо Славейков – път към европеизация на българската литература

Творчеството на Славейков е акт на културно строителство. Първият ни модерен идеолог утвърждава нов естетически проект за обновление на българската литература. Негова концептуална база е идеята за нуждата от европеизация на българската литература. Славейков я осмисля в две посоки – приобщаване на художественото ни творчество към идеите на европейската литературна мисъл и съхраняване на националната му самобитност.

Новото разбиране за пътеписа в българската литература

„До Чикаго и назад” е пътепис, който предизвиква сензация в българския литературен живот в края на XIX век. Сладкодумните разкази на автора за впечатленията му от Всемирното изложение в Чикаго през юни 1893 г. до такава степен пленяват приятелите му, че те не спират да го подканят да ги направи достояние и на читателите. В края на същата година Алеко Константинов вече публикува на части „пътните си бележки" в списание „Български преглед". Остава обаче неприятно изненадан от своеволната намеса и съкращения на редакцията на някои пасажи, засягащи режима на Стамболов, от промяната на заглавието и от отпечатването им по правописната реформа, връщаща „йотата" в българския правопис.

Иван Вазов - патриарх на българската литература

ООще приживе наричат Вазов "Патриарх на българската литература". Тази титла си остава най-краткото образно определение на неговото централно място 6 нашата литературна история и неговото непреходно значение на национален класик. Иван Вазов е живата връзва между българското национално възраждане и следосвобожденското Време не само Като литературна, но и Като Всеобхватна духовна традиция.

Учебна програма по български език и литература за 5 клас

Учебна програма по български език и литература за 5 клас - разширена подготовка за новата 2016/2017 учебна година, 1,5 часа годишно

Годишно разпределение по литература за 5. клас - Булвест

Примерно годишно разпределение по литература за 5. клас - на издателство "Булвест 2000"

Учебна програма по литература за шести клас за новата 2017-2018 г.

Световете на човека I. Човекът и природата І. 1. Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов) І. 2. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов

Учебна програма по литература за осми клас за новата 2017-2018 г.

І.1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл І.2. „Илиада“ (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен І.3. „Любов“ (Сафо)

План на урок по литература за V клас

Цели на урока: Образователни: Да се постигне по-задълбочено възприемане на съдържанието на митовете, чрез наблюдения на постъпките, поведението на героите. Развиващи: Да се работи за развитието на самостоятелното мислене и  реч на учениците, да защитават своята теза с примери.

Старобългарска литература - представители

КИРИЛ И МЕТОДИЙ Славянските първоучители са родени в Солун – втори център на византийската империя след столицата й, съответно през 827 и 817 г. Синове на аристократ Лъв, командващ флота на Солун, те получават високо образование.

Тест по литература - 6 клас

1. Изкуството изобразява: а) само действителни светове; б) действителни и несъществуващи светове; в) само несъществуващи светове; г) нито едно от изброените. 2. Изкуството удовлетворява потребностите от: