Разказите на Йордан Йовков за матура

Йордан Йовков(1880-1937) „Песента на колелетата”(1924г.): Жанр: разказ. Принадлежи на сб.”Песента на колелетата”. Тема: доброто и красивото като основни ценности, които могат да осмислят човешкия живот и да направят хората щастливи. Герои: Сали Яшар, Шакире, Джапар.

Теми за матура (20 броя)

Творческата съдба на Димитър Димов на пръв поглед е свидетелство за коренните промени в българската литературна традиция ,които настъпват особено след 1956 година. В действителност обаче „преработката” на романа „Тютюн” е по - скоро израз не на социалния конформизъм на автора, а на едно изтънчено, естетизирано отрицание на новото обществено устройство на нашата страна.

Матура БЕЛ - 17 май 2011

Отговорите на задачите от 1. до 33. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!  1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?  А) просяци, люляци, поляни  Б) оглася, опазя, успоря  В) нейн, нейна, нейни  Г) топал, светъл, ловък  2. В кой от редовете е допусната правописна грешка?  А) наниз, локомотив, снаряд  Б) изкуство, изсечен, изсушен  В) приветствам, израстна, израстък  Г) свиря, сбогом, сбирка 

Матура - Бел /21.05.2012/

Отговорите на задачите от 1. до 33. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) хлебопекар, блясък, поверие Б) укривам, неубозрим, неудобен В) пороища, краища, пепелища Г) пръскачка, гръмоотвод, връзвам 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) мириз, автограф, компот Б) препятствие, възприемам, разход В) безсмислен, випускник, волейболистка Г) сглобяем, отбрана, здрач

Матура - Бел /30.08.2012/

Отговорите на задачите от 1. до 33. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) успели, узряла, презрени  Б) овековечен, опропастен, освежен  В) контейнер, линейка, коктейл  Г) поседнал, облякъл, викнал 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) противогаз, показ, контрабас  Б) флагче, влакче, пракче  В) детски, братски, кметски  Г) отдих, отзив, отблясък

Матура БЕЛ /поправка/ - 29.08.2013 г.

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) редки, тясна, изгорели Б) тръгнал, преписъл, ъгъл В) стойност, мозайка, найлон Г) млъквам, гълтам, напълвам 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) етаж, строеж, стремеж Б) потплата, загадка, младежки В) известна, съвестна, постна Г) отблясък, сдобрявам, сдържан

ДЗИ - БЕЛ /21 май 2014 г./

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) избягали, избелели, изгорели Б) картечница, католичка, кълвач В) настройки, фамилии, героизъм Г) изгърбен, вързвам, върховен 2. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) охлюв, стратег, заряд Б) прегръдка, калъфка, книшка

Тестови задачи по БЕЛ (ДЗИ - септемврийска сесия 2014 г.)

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) произлезли, верни, пресни Б) тържество, тарифа, талкувам В) грейна, трайност, безкрайно Г) задлъжнея, дългове, длъжност 2. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? А) възторк, струг, пейзаж Б) нахотчив, заводски, дръжка В) артистка, пакосник, гостна Г) коситба, сгазвам, сгъвам 3. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?