„Проглас към Евангелието” - възторжена поетична прослава на новопокръстения славянски дух

„Благата вест”, че на земята идва Божият син, за да спаси човечеството от първородния грях, възвестяват четиримата евангелисти Матей, Марко, Лука и Йоан - автори на първите четири новозаветни книги. Те разказват за земния живот на Иисус Христос. Първите текстове, които Константин-Кирил Философ превежда от гръцки на славянски език са именно от Евангелието.

Тестови задачи за 7 клас - подготовка за НВО, НОВО! - тест 1

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 16. вкл. Ябълката, която всеки народ смята за свой плод, всъщност се е родила в Хималаите. Култивирана е за първи път в Мала Азия,

Тестови задачи за 7 клас - подготовка за НВО, НОВО! - тест 2

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 16. включително. Най-старата позната досега хартия е била направена от папирусово дърво от египтяните през 2200 пр.н.е.

Тестови задачи за класна работа по Л-ра №1 - Ново!

1. Кой е авторът на „Косачи"?   - 1 т. А) Иван Вазов                                                       Б) Джералд Даръл        В) Любен Каравелов                                            Г) Елин Пелин

Тестови задачи за класна работа по БЕЛ №1 - Ново!

1.В кой ред НЕ е посочен функционален стил? А) художествен стил Б) песенен стил В) научен стил Г) разговорен стил

Тестови задачи за класна работа по БЕ №1 - Ново!

1. Звукова промяна НЕ е: - 2т. А) изговор на звучни съгласни като беззвучни Б) изговор на я като е В) писане на малки и главни букви Г) промяна в изговора на гласни звукове извън ударение

Електромобилната технология и новото приложение на вариатора

Принципна схема на агрегат за задвижване на електромобил посредством КАЕ. Европейски цикъл за движение на автомобил при градски условия. Графика на ъгловите скорости на задвижващото колело ( плътна линия) и маховика (квадрати) без доразвъртане от на маховика от двигателя на електромобила. Схема на агрегат за задвижване на електромобил с КАЕ управляван чрез фрикционен вариатор. Графика на изменението на предавателното отношение на вариатора при движение в градски условия. Агрегат за задвижване на електромобил включващ КАЕ без механична връзка между маховика и задвижващото колело. Графика на изменение на скоростта на електромобила при ускоряване с агрегата.

Човекът на новото време - "Песен за човека"

Вапцаровата поезия оста­ва трайно обвързана с човека и неговата същност. В единствената му стихосбирка „Моторни песни” (1940) преобладават твор­бите, посветени изцяло на човешката лич­ност. Между тях се откроява „Песен за чо­века”, една от най-популярните творби на Вапцаров.

Новото разбиране за пътеписа в българската литература

„До Чикаго и назад” е пътепис, който предизвиква сензация в българския литературен живот в края на XIX век. Сладкодумните разкази на автора за впечатленията му от Всемирното изложение в Чикаго през юни 1893 г. до такава степен пленяват приятелите му, че те не спират да го подканят да ги направи достояние и на читателите.

Нововъведенията в трагедията "Електра"

Трагедията "Електра" представя в пълнота посочените особености на драматургичния маниер на Еврипид. В неговата интерпретация се откриват редица нови моменти спрямо оформилата се традиция. На първо място героинята има водеща роля в организирането на отмъщението. Нейната мотивация е разгърната детайлно в пролога и парода. В нетипичното за трагедия пространство – пред бедната селска хижа – героинята окайва своето настояще.