Обредни песни - Отношението на човека към живота, света и природата

Тези народни песни са наричани празнични, понеже първоначално са създавани във връзка с обичаи и обреди по бреме на празници и са се пеели при изпълняването на определени обредни действия в тях откриваме дребни религиозно-езически и християнски представи, свързани с докласовото родово общество и ранния феодализъм.

„Ниагара“ – Възторжена среща между човека и природата

До Чикаго и назад" - Новият свят, видян от един български писател През 1893 г. Алеко Константинов посещава изложението в Чикаго, отбелязващо 400-годишнината от откриването на континента, който Колумб първоначално смятал за Индия. Преди това юристът с литературни изкушения е бил на световните изложения в Париж

Алеко Константинов – „До Чикаго и назад“. Природата и съвременният човек

Човекът и природата се намират в едно неразривно единство, тъй като по начало човекът е продукт на природата. Заедно с това, в хода на цялото обществено развитие, човек, преобразувайки природата, усъвършенства и самия себе си. Степента на това усъвършенстване е толкова по-голяма, колкото повече човек създава своя „очовечена природа“

"Свирепото настроение" към природата в разказа "Нежната спирала"

Радичковото творчество е като шипковия храст в разказа „Нежната спирала”. Трябва да се спреш, с любопитство да разтвориш бодливите клони и да видиш какво има зад тях, което прави образните послания на автора толкова интересни и загадъчни.

Ниагара - чудната игра на природата

Любител и ценител на природата, естет с тънък усет за красотата й, Алеко Константинов заминава отвъд океана, за да види Ниагара - чудото на природата, за което толкова е чел. Да види с очите си величието на водопада е негова отдавнашна, съкровена мечта, която винаги е вълнувала въображението му. Изживял щастието да се изправи пред могъществото на природата, авторът със завладяващо вълнение описва впечатленията си от „чудната игра на природата".

Човекът пред загадките на природата - (Йордан Радичков - „нежната спирала”)

Светът, в който живеем, винаги оставя свои следи в душата ни. Но въпреки нашите усилия, те често остават неразгадани, с неясно послание, защото днешният човек се е отдалечил доста от способността да чете знаците на битието и да ги следва. Йордан Радичков ни въвежда в един своеобразен „магически" свят, в който всичко си има своето място и смисъл - хората

Елин Пелин – „По жътва“. Природата, човекът и трудът

Елин-Пелиновите разкази са неразривно свързани с народната душевност. Една от основните теми в творчеството на писателя е зависимостта на човека от природата и връзката му със земята. Тази зависимост поражда драматизъм в битието на селянина, изпълвайки го с изпитания и несигурност.

„По жътва“ – Човекът и природата

„По жътва“ е от най-представителните творби за творчеството на Елин Пелин, определян като майстор на късия разказ. В нея авторът разгръща една от любимите си теми – мястото на труда в живота на българския селянин. За Елин-Пелиновите герои трудът, от една страна, е вдъхновение, творчество и смисъл на живота

Предупрежденията на природата - (Йордан Радичков - „Нежната спирала")

Разказът „Нежната спирала" отразява откъсването на съвременния човек от природата, но и неговото трудно завръщане към съвършенство¬то на заобикалящия го свят и откриване на мястото му в него. „Нежната спирала" изразява тревога¬та на писателя, който сред малцината наши съвременници

„Ангелинка” - Природата и основният тон на повествованието

Обичайното определение за Елин Пелин като писател-художник на българското село не бива да ни кара да забравим факта, че той е и негов син, роден и отраснал от дете в непосредствена близост до природата. Досегът с нея отрано стимулира творческото му дарование, изостря