Джовани Бокачо – писател и учен от епохата на Ренесанса

Джовани Бокачо (1313 - 1375) е италиански писател и учен от епохата на Ренесанса. Син е на богат флорентински търговец и банкер (не е известно коя е майка му), като от него се е очаквало да наследи професията на баща си. Въпреки дългогодишните опити да бъде школуван в търговията и банковите

Човешкото достойнство като висша ценност през Ренесанса

Ренесансът (фр. renaissance – възраждане) е културно-историческа епоха, която обхваща времето от 30-те години на XIV в. до 30-те години на XVII в. Възниква най-напред в Италия поради бързото развитие на търговията и градския живот. През този период е възкресен античният идеал за единството

Обща характеристика на ренесансовата култура

І. Преходът от Средновековие към Ренесанс:       - Средновековната култура е феодална;       - Християнството е водещата идейна тенденция;       - Средновековната култура успява да покрие всички аспекти и прослойки на феодалното общество;

Литературата на Ренесанса

Литературното творчество на Ренесанса е със светски и хуманистичен характер. Основен обект на изображение в него е човекът с цялата му жизнена подвижност и изменчивост. Човешкото се представя чрез мащабни образи, с обобщителен и универсален характер.

Трагедията на ренесансовия човек в Елсинорския свят - "Хамлет"

Трагедията „Хамлет” е пропита с хуманизма на Шекспир. По времето на Ренесанса човекът е най-съвършеното същество на света. В този период не се  обръща толкова голямо внимание на религията както през Средновековието.

Културата на Ренесанса

ПРЕХОДЪТ ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕ КЪМ РЕНЕСАНС Средновековната култура е феодална по своя характер, въпреки че най-често я определяме като религиозна. Но макар християнството да е водеща идейна тенденция, средновековната култура все пак успява да покрие цялото многообразие на тогавашния живот.

Културата на Ренесанса

Ренесансът е културноисторическа епоха, която обхваща около три века – XIV-XVI век и се характеризира като движение, свързано с промяна в средновековната мисловна нагласа, с отношението към човека и неговите проблеми, както и с интереса към античната култура и нейните ценности.

Епохата на Ренесанса

ЩО Е РЕНЕСАНС? Думата „ренесанс“ буквално означава ново раждане. Значението, което я превръща в име на цяла една велика епоха в европейската култура, е свързано с новото раждане на античния дух, на интереса към човека,

ТЕСТ № 1. Ренесанс

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 8 клас РЕНЕСАНС 1. Коя от посочените особености НЕ се отнася до епохата на Ренесанса: A) Играе ролята на мост между средните векове и новите времена. Б) Има решаващо значение за културното развитие на Западна Европа. B) Възражда античната културна традиция. Г) Следва разпадането на Римската империя в края на Античността.

ТЕСТ № 2. Ренесанс

1. Думата Ренесанс означава:     A) разсъмване Б) раздвижване B) възраждане Г) освобождаване 2. Поставянето на човека в центъра на света през Ренесанса означава:  A) отхвърляне на Бог Б) доверие в силата на науката B) вяра във възможностите на човека да се развива и усъвършенства Г) подчинение на Църквата