„Сплин“ – Тъгата и невъзможността да се промени светът

Стихотворението „Сплин“ е публикувано в „Цветя на злото“ (1857). То е включено в първия раздел на стихосбирката, „Сплин и идеал“, който е и най-обемен. Съдържа 88 стихотворения, в които основни теми са меланхолията и отвращението от безсмисленото живеене. Думата сплин идва във френския от английски език

„Дон Кихот" – Човекът и светът

Алонсо Кехана е обеднял благородник, чието съществуване е еднообразно, монотонно. Животът му има своя бавен ритъм и не излиза от рамките на обичайните, повтарящи се занимания. Идалгото е част от прозаичния битов свят, в който няма нищо героично и изключително.

„Хамлет“ – Светът без маска

„Хамлет“ (1601) е една от най-съвършените творби на Шекспир, а също и най-коментираната, причина за което е изключителната й сложност и неподатливост на еднозначни тълкувания. В критиката се е наложило и мнението, че „Хамлет“ е преднамерено непрозрачен текст, който е създаден, за да привлича със своята мистериозност.

Светът на родното и чуждото в поемата „На прощаване” на Христо Ботев

В поемата „На прощаване” Христо Ботев изповядва най-съкровените чувства на бунтовника-революционер от времето на националноосвободителните борби. Мъката по родния дом, омразата към поробителите, невъзможността да се живее пълноценно далече от родината, приемането на борбата като единствен път към свободата са типични състояния за всички борци за свобода.

Светът на легендите

Разнообразен и привлекателен е светът на легендите. Образни и красиви, те разказват за митични същества и библейски герои, отразяват одухотворения свят на природата. Една част от тях са посветени на исторически личности и събития, а в други се разгадават имената на реки и чудни местности, дошли при нас от миналото.

Светът на Ирина и Борис Морев в романа “Тютюн”

Мислейки върху романа “Тютюн”, откриваме, че в края на краищата това е романът на Борис и Ирина. Борбите на тютюневи магнати увлечени в печалбата и експлоатирането на работниците са почвата, върху която израстват личните драми и особено драмата на сина на гимназиалния учител Борис Морев и Ирина.

Светът на селянина в разказите на Елин Пелин

Публикувал първия си  разказ едва осемнадесетгодишен Елин Пелин твори през целия си живот, но мястото си на класик в нашата литература той дължи най-вече на творбите, създадени в периода 1885-1910 година. В тези разкази Елин Пелин е активният разказвач, неможещ да отмине  проблемите на българското село, на  трудовите хора, на новото време или  исторически обективно, сухо и  безпристрастно да бъде техен съдник.

Светът на човешката мизерия - "Зимни вечери"

Образът на града, темата за съпричастието към онеправданите и от­хвърлените, както и социалните контрасти в обществото, са основните акценти в творчеството на Христо Смирненски. В произведенията му ясно се откроява осо­беният интерес на автора към социалната тематика.

Светът на Христо Смирненски

Поетът Христо Смирненски завършва жизнения си път, ненавършил 25 години, твори непълни 10 години -първите печатни работи се появяват във вестник „К,во да е” през1915 г„ последната му творба - „Приказка за стълбата”, е отпечатана в списание „Младеж” през 1923 г. За осем години поетът създава голямо по обем творчество.

Светът на Никола Йонков Вапцаров

Неговото родно място – град  Банско,  има  пряко  отношение  към  творчеството му. Семейството, от което  произхожда е  пряко  свързано с  националноосвободителното   движение в Македония. Баща му ЙОНКО ВАПЦАРОВ е  член  на  революционната  организация. Средата, в която  живее  младият Никола,  несъмнено  оказва  влияние