"Моето семейство и други животни" /Бъчва със знания/ - тестови задачи

1.„Бъчва със знания" е част от: - 1 т. A)разказ Б)роман B)легенда Г)мит

Методика за разработка на тестове

Структура на обективния тест Задачи с множествен избор Дихотомни задачи Задачи за съпоставяне Точкуване Задача с множествен избор Как да пишем добри задачи с множествен избор Примери Анализ на тестовите задачи. Параметри. Тестова спецификация Етапи при конструирането на тест

Проверка закона на ОМ - тест със задачи

Проверка закона на ОМ - големина на ток, напрежение в двата края на крушка, напрежение в краищата на съпротивление, падове на напрежение.

Старогръцки митове - тестови задачи

Митове и легенди за сътворението на света Старогръцки митове Тест 1 1.  Върховен бог в гръцката митология е: а) Кронос

Библейски митове - тестови задачи

1. Библията е сборник от свещени тек¬стове за всички: а) християни б) мюсюлмани в) хора г) будисти

Лексикология - тест

1. Кое от твърденията е вярно? а) Думите имат само едно значение. б) Думите имат само лексикално значение. в) Думите имат лексикално и граматично значение.

Литературен тест върху творчеството на Н. Й. Вапцаров

НИКОЛА ВАПЦАРОВ - „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА” Литературен тест – VІІІ клас - /1 група/ 1. В поезията на Вапцаров много произведения са озаглавени като „песен" - „Песен за човека", „Песен на другаря", „Песен на жената" и т. н. В стихотворението „Песен за човека" с какво значение НЕ може да се обвърже думата „песен"?

Примерни тестове (1 курс, 2 семестър)

ЗАГУБИ В ДИЕЛЕКТРИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПРОВОДНИКОВИ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВИ МАТЕРИАЛИ КОНДЕНЗАТОРИ ПОЛЯРИЗАЦИЯ МАГНИТНИ МАТЕРИАЛИ РЕЗИСТОРИ

Примерен тест за класна работа №1 /9 клас/

1. Кой от следните признаци не е характерен за съвременния български книжовен език? а) богатство и обработеност на езиковите средства; б) използване във всички сфери на дейност;

Примерен тест за класна работа №2 /9 клас - 3 варианта/

І група 1. Прочетете текста и отговорете на въп­росите от 1 до 5. „Криптограма, измислена от Всевишния; ребус, съставен от Господ, в който е запи­сано предопределеното от него-минало, нас­тояще и бъдеще" - така сър Исак Нютон нарича кода.