Тест по Български език - Извличане и обработване на информация от медиен текст - 7 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Извличане и обработване на информация от медиен текст 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. - 2 т. Особености на медийния текст са: а) Публикува се в средство за масова комуникация.

ТЕСТ 1 -литература - Стани, стани, юнак балкански. Вятър ечи, Балкан стене - 7 клас (Вариант 1)

ТЕСТ - 1 ЛИТЕРАТУРА – 7 клас Стани, стани, юнак балкански. Вятър ечи, Балкан стене. (Вариант 1) 1. „Стани, стани, юнак балкански“ е: – 1 т. а) разказ б) стихотворение в) народна песен г) приказка

ТЕСТ 1 -литература - Стани, стани, юнак балкански. Вятър ечи, Балкан стене - 7 клас (Вариант 2)

ТЕСТ - 1 ЛИТЕРАТУРА – 7 клас Стани, стани, юнак балкански. Вятър ечи, Балкан стене. (Вариант 2) 1. „Вятър ечи, Балкан стене“ е: – 1 т. а) разказ б) стихотворение в) народна песен г) приказка

ТЕСТ - Български език - Текстът в масовата комуникация - 7 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Текстът в масовата комуникация 1. Кое от посочените НЕ е средство за масова комуникация? - 2 т. а) вестник б) списание в) интернет г) писмо

Входно ниво по Български език и Литература за 7 клас (вариант 1)

ВХОДНО НИВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VII КЛАС ВАРИАНТ 1 Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него / 1.-4. включително/    Около 3000 души се събраха в китайската провинция Шандун за началото на Фестивала на хвърчилата. Над десет хиляди ,,небесни дракона“ изпълниха небето над градчето Вейфанг в събота.    

Входно ниво по Български език и Литература за 7 клас (вариант 2)

ВХОДНО НИВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VII КЛАС ВАРИАНТ 2 Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него /1. – 4. включително/    Метрото – съкратено от метрополитен, известно още като подземна железница, е градски или извънградски бърз обществен железопътен транспорт, често изцяло или отчасти пътуващ под земята.

ТЕСТ 2 -литература - На прощаване в 1868 г. - 7 клас (Вариант 1)

ТЕСТ - 2 ЛИТЕРАТУРА – 7 клас На прощаване в 1868 г. (Вариант 1) 1. „На прощаване в 1868 г.“ е: – 1 т. а) разказ б) стихотворение в) народна песен г) приказка

ТЕСТ 2 -литература - На прощаване в 1868 г. - 7 клас (Вариант 2)

ТЕСТ - 2 ЛИТЕРАТУРА – 7 клас На прощаване в 1868 г. (Вариант 2) 1. Авторът на „На прощаване в 1868 г.“ е: – 1 т. а) Иван Вазов б) Добри Чинтулов в) Христо Ботев г) Любен Каравелов

Входно ниво по Български език и Литература за 7 клас (вариант 3)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА – 7 клас (входно ниво) Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него (1. – 4. включително). Около 3000 души се събраха в китайската провинция Шандун за началото на Фестивала на хвърчилата. Над десет хиляди „небесни дракона“ изпълниха небето над градчето Вейфанг в събота.

Входно ниво по Български език и Литература за 7 клас (вариант 4)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА – 7 клас (входно ниво) Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него (1. – 4. включително). Метрото – съкратено от метрополитен, известно още като подземна железница, е градски или извънградски бърз обществен железопътен транспорт, често изцяло или отчасти пътуващ под земята.