Тестови задачи за класна работа №1 /примерна за 8 клас/

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 - 10. Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция.

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас /Булвест 2000/

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас по новата учебна програма 72 часа – български език, от които 18 часа за развитие на комуникативните умения 72 часа – литература, от които 18 часа за развитие на комуникативните умения Общо: 144 часа

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. Запознаване с учебното съдържание по литература.  3. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 4. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас - чуждоезиков профил (2014-2015 г.)

Тема на урока: 1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 3. Запознаване с учебното съдържание по литература 4. Николай Лилиев. Творческа биография – „Не съм живял, самин съм бил, смили се, тъмни боже!“

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас – 5 часа ЗП и 2 часа ЗИП

1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ – „Просвета“. 2. Запознаване с учебното съдържание по литература – „Просвета“. 3. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 4. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас /езикова паралелка/ - 4 часа ЗП

1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 3. Запознаване с учебното съдържание по литература 4. Николай Лилиев. Творческа биография – „Не съм живял, самин съм бил, смили се, тъмни боже!“

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 8 клас /за учебната 2014/2015 г./

Чрез обучението по ЗИП се цели да се даде възможност на учениците от VIII клас да затвърдят, разширят и задълбочат усвоените знания по български език и литература, като развият умения за самостоятелна познавателна дейност, която да допринесе за нравствено-естетическото усъвършенстване на личността.

Светослав Минков - биография (8 клас)

Светослав Константинов Минков е един от първенците на съвременната българска литература. Той е роден на (4) 17 февруари 1902 година в гр. Радомир. Произхожда от офицерско семейство с родолюбиви традиции. Неговият баща — Константин Атанасов Минков (1863–1918) — е роден в Лозенград. Той е бил извънредно духовит човек. Съвременниците му го помнят и като честен и принципен гражданин, строг и взискателен към себе си и към околните. Всички патриотични почини на македоно-одринското опълчение, свързани с освобождението на заробените братя, са му били присърце.

Тестови задачи по БЕЛ за 8 клас /класна работа №2/

1. Частицата  НЕ  не се пише слято  с: а) наречия; б) прилагателни имена; в) причастия; г) глаголи.

Годишно разпределение по БЕЛ за 6 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕ („Булвест 2000“ - 2011 г.) и Л-ра („Анубис“ – 2011 г.). 2. Текстът в речевото общуване. Същност и функции на текста. Видове текст. (Повторение и разширение) . 3. Текстът в научната сфера на общуване.