Човекът и обществото в разказа "Нежната спирала"

Йордан Радичков поставя важния въпрос за човека и обществото в своя магически разказ „Нежната спирала”, публикуван в сборник-разкази с едноименно заглавие. Авторът предупреждава, че е нарушено общуването между природата и човека.

"Свирепото настроение" към природата в разказа "Нежната спирала"

Радичковото творчество е като шипковия храст в разказа „Нежната спирала”. Трябва да се спреш, с любопитство да разтвориш бодливите клони и да видиш какво има зад тях, което прави образните послания на автора толкова интересни и загадъчни.

Йордан Радичков (1929 - 2004)

Творчеството на Йордан Радичков не се вписва в нито едно от познатите определения, с които литературната критика характеризира и величае художественото наследство на българските духовни първенци. Че Радичков е един от тях, е факт, който не подлежи на съмнение, защото той сътвори за българската литература един нов тип проза, наложи нов начин на мислене, нов изказ и герои.

Магията на Йордан Радичков

Съвременният български белетрист и драматург Йордан Радичков е един от най-надарените творци на българската литература. Той е и най-превежданият наш автор в чужбина. Всичко, излязло изпод неговото перо, излъчва магията на непосредствено поднесена мъдрост.

Предупрежденията на природата - (Йордан Радичков - „Нежната спирала")

Разказът „Нежната спирала" отразява откъсването на съвременния човек от природата, но и неговото трудно завръщане към съвършенство¬то на заобикалящия го свят и откриване на мястото му в него. „Нежната спирала" изразява тревога¬та на писателя, който сред малцината наши съвременници

Човекът пред загадките на природата - (Йордан Радичков - „нежната спирала”)

Светът, в който живеем, винаги оставя свои следи в душата ни. Но въпреки нашите усилия, те често остават неразгадани, с неясно послание, защото днешният човек се е отдалечил доста от способността да чете знаците на битието и да ги следва. Йордан Радичков ни въвежда в един своеобразен „магически" свят, в който всичко си има своето място и смисъл - хората

Неразгаданата тайна, наречена природа - (Йордан Радичков -„Нежната спирала ")

Радичков обичаше да се разхожда в Борисовата градина. Най-често сам. Спътниците ми се познаваха с писателя. Поздравиха го и зачакаха - той ще се спре ли с нас? Той спря с онази много странна Радичкова усмивка, едновременно загадъчна, доброжелателна и хитроумна. В този момент някаква птица се обади от близкото дърво.