Текстове документи

Функции на текстовете документи Овладяването на умения от подрастващите да общуват чрез текстове документи създава условия да се изграждат като свободни и инициативни личности, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура.  В институционалната сфера на общуване се използват текстове, с помощта на които се уреждат обществените взаимоотношения както между гражданите и институциите, така и между отделните институции.

И.Вазов и А.Константинов - две гледни точки към българското (11 клас)

Характерна особеност на художествения поглед на следосвобожденските автори е вглеждането в образа на България, в неговите същностни измерения, отразили новите ценности на обществената действителност. Социалният хаос от забравени или подменени национални стойности, низки целеустремености и униние е реален повод творците да търсят „параметрите” на българското в новите условия за живот.

Захари Стоянов - биографични бележки

Роден в семейството на овчаря Ст. Далакчиев. Учи в църковното (след 1860 взаимно и класно) училище в с. Медвен (1856-1862). Овчар в с. Инджекьой (дн. Тополите), Варненска област и в с. Подвис, Бургаска област (1866-1870), Шивашки чирак в Русе (1871-1872).

"Записки по българските въстания" - интерпретация

Книгата на Захари Стоянов се появява в сложен период от българския обществен и културен живот. Въодушевлението то свободата бързо е отминало и хората са се изправили пред нови проблеми и грижи. В какво по-конкретно се състои сложността на живота и как се отнася творбата към нея?

Естетиката на кръга „Мисъл” и българският модернизъм

Някогашното патриархално и монолитно художествено съзнание, което преобладава в литературата на Българското възраждане и на първото десетилетие след Освобождението, е преодоляно от творците, обединени около списание „Мисъл" (1892-1907).

Сюжет на романа "Снаха" от Георги Караславов

Началото на романа ни представя една спокойна селска картина. Поканени сме в къщата на Тодор Юрталана и неговата съпруга Гина Юрталанката, които с нетърпене очакват завръщането на своя син Стойко заедно с надничарките.