Елин Пелин – Живот и творчество

Първите си впечатления от живота получих в родното си село Байлово. Незабравими детски години прекарах там. Често си спомням за безкрайните игри край селската рекичка, скитането ни сред полето и горите, приятелската ми дружба с животните и птиците.

„По жътва“ – Човекът и природата

„По жътва“ е от най-представителните творби за творчеството на Елин Пелин, определян като майстор на късия разказ. В нея авторът разгръща една от любимите си теми – мястото на труда в живота на българския селянин. За Елин-Пелиновите герои трудът, от една страна, е вдъхновение, творчество и смисъл на живота

Елин Пелин – „По жътва“. Жътвата – празник и жертвоприношение

1. СЮЖЕТЪТ И КОМПОЗИЦИЯТА: Съдържанието на разказа е максимално изчистено от подробности. По време на напрегната жътва в равното Софийско поле слънцето сипе „огън и жар“ върху морните работници. Те се трудят от тъмни зори, защото узрялото жито не може да чака – то трябва да бъде прибрано.

Елин Пелин (1877 – 1949)

Елин Пелин (1877 – 1949) е литературният псевдоним на големия български писател Димитър Иванов Стоянов. Той е роден в софийското село Байлово. Семейството му е бедно, но в него цари любов към просветата и културата. Бащата, известен под прякора Йото Варджията, полага усилия да даде добро образование на децата си въпреки немотията.

Елин Пелин – „По жътва“ (Анализ)

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ Разказът „По жътва“ е публикуван за пръв път през 1904 г. Той е представителна творба за основната тема в творчеството на автора: човека и неговото отношение към труда, който може да окрилява, но и да погубва най-ценното – живота. При първото си издание разказът има мото: „Жътва е сега... пейте робини“. Това е стих от стихотворението на Христо Ботев

Елин Пелин (1877 – 1949)

Елин Пелин (Димитър Иванов Стоянов) е роден през 1877 г. в с. Байлово, Софийско, и е най-малкото от единадесетте деца в семейството. Баща му, известен като Йото Варджията, е буден и предприемчив човек - отваря в къщата си училище, което сам финансира. То е единственото сред околните села. Бъдещият писател първо учи в родното си село

„По жътва“ – Безсилието на човека пред съдбата

ЖАНР И КОМПОЗИЦИЯ Разказът „По жътва“, публикуван за първи път през 1904 т., е типичен къс разказ – в центъра на повествованието е една конкретна, ясно откроена случка; действието обхваща кратък период от време; героите са малко на брой – двама главни, назовани с имената си, и няколко второстепенни; събитията са поднесени последователно; сюжетът е организиран