Пътят към човешката нравственост в приказката "Гъсарката на кладенеца"

Приказката „Гъсарката на кладенеца“ е доказателство затова, как съзнанието на читателя не може да бъде заблудено от чудновати истории. Тя ни подсказва какво трябва да търсим в един развлекателен сюжет, докато се забавляваме с него, и да разберем, че героите могат да са облечени в грозни одежди или да бъдат обкичени с царски блясък, могат да живеят в малки колиби или в царски дворци и палати, но по един и същ начин се радват, обичат и страдат, допускат грешки, невинаги различават истината от лъжата, стойностното от фалшивото в живота.

Нравствените послания в приказката

„Гъсарката на кладенеца“ е вълшебна приказка, която съдържа много нравствени и житейски поуки. Основният проблем в нея, свързан с откриването на истинските неща в живота, е пречупен през темата „млади и стари“, „бащи и деца“, чиито взаимоотношения са поставени на изпитание. И докато приказката „Котаракът в чизми“ утвърждава ума и занаята като условия за успех и щастие в живота, то „Гъсарката на кладенеца“ вижда в труда и в семейната хармония благоденствието на човека.