"Грозното патенце" - приказка за красивото превъплъщение

 В началото на XIX век в бедна къщурка в Дания се ражда Ханс Кристиан Андерсен. Родителите му Мария и Ханс са изключително бедни. Недоимъкът, болестите, смъртта са сред нещата, с които бедното дете се запознава още от невръстна възраст. По ирония на съдбата именно това малко и ощетено от най- ранна детска възраст момченце се превръща в най- големия и обичан разказвач в цял свят. Бъдещият световен автор на приказки за деца и възрастни бил до такава степен пренебрегван, толкова унижаван, оскърбяван и потискан, че без огромните му усилия, упоритост и постоянство в творческата му дейност