Закон на ОМ

Придобиване на знания и умения за измерване на електрически ток и напрежение в последователна и паралелна верига, определяне еквивалентното съпротивление на последователна и паралелна верига, проверка истинността на закона на Ом.

Закони на Кирхоф

Придобиване на знания и умения за измерване на електрически ток и напрежение в последователна и паралелна верига, определяне еквивалентното съпротивление на последователна и паралелна верига, проверка истиността на законите на Кирхов.

Проверка закона на ОМ - тест със задачи

Проверка закона на ОМ - големина на ток, напрежение в двата края на крушка, напрежение в краищата на съпротивление, падове на напрежение.

Проверка на I-ви Закон на Кирхоф

Придобиване на знания и умения за измерване на електрически ток и напрежение в последователна и паралелна верига, определяне еквивалентното съпротивление на последователна и паралелна верига, проверка истиността на законите на Кирхов.

Последователно свързани резистори

Придобиване на знания и умения за измерване на електрически ток и напрежение в последователна и паралелна верига, определяне еквивалентното съпротивление на последователна и паралелна верига, проверка истиността на закона на Ом.  Последователно свързани резистори.

Паралелно свързани резистори

Придобиване на знания и умения за измерване на електрически ток и напрежение в последователна и паралелна верига, определяне еквивалентното съпротивление на последователна и паралелна верига, проверка истиността на закона на Ом. Паралелно свързани резистори.