Тестове (примерни варианти 6) - Материалознание

Ковалентна връзка - полярна и неполярна Принцип на Паули Какво е варикам Кои проводници са от I и кои от II род Видове припои Какво представляват алкалните стъкла

Тестове (примерни варианти 7) - Материалознание

ПОЛЯРИЗАЦИЯ  ПОЛУПРОВОДНИКОВИ СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ  МАГНИТНИ МАТЕРИАЛИ  РЕЗИСТОРИ ЗАГУБИ В ДИЕЛЕКТРИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ  ПОЛУПРОВОДНИКОВИ МАТЕРИАЛИ   КОНДЕНЗАТОРИ

Изходящ тест по Материалознание

Изходящ тест по Материалознание

Тестове по Материалознание (решени варианти 5)

Тестове по Материалознание (решени варианти 5)

Тестове по Материалознание (решени варианти 6)

Тестове по Материалознание (решени варианти 6)

Тестове (примерни варианти 8) - Материалознание

Тестове (примерни варианти 8) - Материалознание

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 1) - изпит

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 1) - изпит Загуби в диелектричните материали Проводникови свойства на материалите Полупроводникови материали Кондензатори

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 2) - изпит

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 2) - изпит Поляризация Полупроводникови свойства на материалите Магнитни материали Резистори

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 3) - изпит

Тест по "Материалознание" (примерен вариант 3) - изпит Електропроводимост в диелектрични материали Магнитни свойства на материалите Проводникови материали Кондензатори