Лекции по Микропроцесорна техника (МПТ)

На изпита преподавателят задава произволно 7 (седем) въпроса от списъкът даден по-долу, отговорите на които се оценяват както следва: ЕМК - структура, основни блокове, шинна организация. Памети с последователен достъп. Видове. Параметри. Памети с непосредствен достъп SRAM - блокова схема , шини. Памети с непосредствен достъп SRAM - режими на работа. DRAM памети - блокова схема, шини, режими на работа.

Изпитни билети и решения по МПТ

Тук ще откриете 18 изпитни билета по МПТ и техните решения. Билетите са се падали на изпити и доста често преподавателите направо дават един от тези готови билети.