Учебник по Теоретична електротехника (първа част)

Дисциплината - Теоретична електротехника 1 - запознава студентите с основи на електромагнетизма и с основните методи за анализ на установени режими в линейните електрически вериги. Получените знания са база при изучаването на - Теоретична електротехника 2 - и на всички електротехнически дисциплини.

Примерни задачи за изпита по Теоретична електротехника

Примерни задачи за изпита по теоретична електротехника - задачите са от няколко типа, като са дадени техните решения. Някои от тях дори са се падали на изпита в ТУ - София. В задачите се търси големина на тока, индуктивност, активна мощност, ток и напрежение преди/след комутация и т.н.

Пищови за изпита по Теоретична електротехника

Тук ще откриете архив с пищови за изпита по ТЕ, като всяка една тема е в отделен PDF файл.