Марк Твен (1835 – 1910)

Марк Твен е бележит американски писател, журналист и хуморист. В началото на XX в. Твен е смятан за най-големия американски хуморист на своето време, наричат го бащата на американската литература. А друг световноизвестен писател – Ърнест Хемингуей – пише: „Цялата съвременна американска литература произхожда от една книга на Марк Твен, наречена „Хъкълбери Фин“.

„Принцът и просякът“ – въпроси и отговори

1. Какво научава читателят от текста на първа и трета глава на романа? В двете части повтаря ли се една и съща информация? В първата част преобладава разказът, а във втората диалогът. Какво постига авторът с това? Като част от разширеното въведение към романа двете глави ни запознават с основните герои, с тяхната кратка биография и с общото