Сбит преразказ на откъса "Чужди езици" - Бранислав Нушич "Автобиография"

По онова време, в средните училища френският език се въвежда като учебен предмет, но има голям недостиг на учители, които да го преподават. Това обстоятелство изобщо не безпокои нито управата на училищата, нито учениците. Напротив, един учител, по задължение на управата започва да преподава и да учи френския език заедно с учениците. Когато учителят си научи урока, часът върви трудно, но когато и учителят не си знае урока, нещата са леки. Разговорите отиват към други теми.

Бранислав Нушич - „Автобиография” (География)

Сръбският писател Бранислав Нушич, „вълшебник на смеха”, по думите на литературния критик Боян Ничев, притежава невероятно умение да изгражда комични ситуации.

Смешното и сериозното в „География“ на Бранислав Нушич

В „Автобиография“ Бранислав Нушич се връща в миналото си и разказва по един вълнуващ начин за своето детство, за ученическите и за младежките си години. Откъсите, посветени на училището, са едновременно сериозни и забавни – пораждат много усмивки, но и важни въпроси за преподаването и ученето,

Забавното и сериозното в „География“ на Бранислав Нушич

Когато пише „Автобиография“, авторът е вече зрял човек, но разказва от гледната точка на своето детство. Макар да няма още много знания, детето има здрава човешка логика и добро въображение. Затова то не се учудва, че Милан си представя липсващия кораб по пушека, свирката и др.

Бранислав Нушич (1864 – 1938) – (биография)

Бранислав Нушич е сръбски писател и комедиограф. Роден е през 1864 г. в Белград. Семейството му е от Македония и е от влашки произход. Рожденото му име е Алкивиад ал Нуша, но когато е на 18 години, го променя официално на Бранислав Нушич.

Бранислав Нушич – „Автобиография“ (Анализ)

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ГЛАВАТА „УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ“ В главата „Урок по география“ е продължена темата за безсмислените реформи в образованието, разгледана и в други части на романа „Автобиография“. Още в началото на тази част е поставен въпросът доколко полезни са знанията, които получаваме в училище

Бранислав Нушич (1864 – 1938)

Бранислав Нушич е сръбски писател, известен с пиесите си, които продължават да се играят на много театрални сцени по света. Гимназиалното си образование получава в Белград, а след това следва право в Австрия. Дипломира се като юрист в Белградския университет.

„Автобиография“. „Урок по география“ – въпроси и отговори

1. Основният проблем в главите от „Автобиография“, посветени на училището, е връзката на изучаваното в него с живота. Посочи най-смешните разминавания между това, което се учи в училище, и истинските нужди на човека в нормалния живот. За да отговориш на този въпрос, поразсъждавай над сравнението между учебниците по география и пътеводителите и железопътните разписания, с което започва главата.

Бранислав Нушич (1864 – 1938)

Бранислав Нушич (Бранислав Нушић или Branislav Nušić, (1864 – 1938) е популярен сръбски писател, автор на разкази, фейлетони и театрални пиеси. Роден е в Белград. Работи в сръбската консулска служба в Македония, занимава се активно с журналистика. Бил е директор на театрите в Сараево, Скопие и Белград. През 1933 г. Нушич е избран за академик на Сръбската академия на науките.

„Автобиография“ – Несъответствието между обучение и практически живот

■ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО „Автобиография“ (1924) е най-популярното произведение на Бранислав Нушич, в което с най-голяма сила се проявява изключителният му талант на хуморист. Написана в по-късните му години, автобиографията е своеобразна равносметка на житейския опит на писателя. Ето как писателят обяснява идеята да си напише автобиография