Биография на Христо Ботев

Материали за произведенията на Иван Вазов

Материали за произведенията на Виктор Юго

Никола Вапцаров

Ханс Кристиан Андерсен

Алеко Константинов - 5 клас

Стоян Михайловски

Фолклорен модел за света

Пословици, поговорки и гатанки

Преразказ и съчинение

Басни на известни автори - 5 клас

Митологичен модел за света

Приказки за животни

Вълшебни приказки

Различни разкази за човека и света

Други материали