Биография на Христо Ботев

Материали за произведенията на Иван Вазов

Материали за произведенията на Виктор Юго

Никола Вапцаров

Ханс Кристиан Андерсен

Алеко Константинов - 5 клас

Стоян Михайловски

Пословици, поговорки и гатанки

Преразказ и съчинение

Басни на известни автори - 5 клас

Митове, легенди и предания

Приказки за животни

Вълшебни приказки